ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 18:51
ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ކަސްޓަމްސްގެ އޮޕަރޭޝަންތައް
ކަސްޓަމްސްގެ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި
 
ބައެއް ޚިދުމަތްތަކުގައި ހިމެނޭ ކަންކަން އޮންލައިން ކުރުންވެސް ހިމެނޭ
 
މުދާ ކްލިއަރކުރުމަށް އިތުރަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ
 
އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓުގެ ޚިދުމަތް ލުއިފަސޭހަވެެގެންދާނެ

ކަސްޓަމްސްގެ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ބޭނުންކުރަން ފަށާފައިވާކަމަށް އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އިސްމާއިލް ހަމްދޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކަސްޓަމްގެ ފަރާތުން އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އިސްމާއިލް ހަމްދޫން ވިދާޅުވީ، ރައީސްގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 14 ހަފްތާގެ މަގުޗާޓުގައި ހިމެނޭ މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށާއި، މުހިއްމު ލަނޑުދަނޑިތަކެއް ޙާސިލު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ކަސްޓަމްސްގެ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ބޭނުންކުރަން ފަށާފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓު ޚިދުމަތަށް ލުއިފަސޭހަވެެގެންދާނެ އަދި މުދާ ކްލިއަރ ކުރުމަށް އިތުރަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމެއްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މި ބައްދަލުވުމުގައި ހަމްދޫން ވަނީ ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމަށް ކުރިއަށް ރާވާފައިވާ ބައެއް ކަންކަމަށްވެސް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބައެއް ޚިދުމަތްތަކުގައި ހިމެނޭ ކަންކަން އޮންލައިން ކުރުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

މި ކަންކަމަކީ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމެއްކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ހަމްދޫން ވިދާޅުވީ، ކަސްޓަމްސްއިން އަބަދުވެސް ދެމި އޮންނާނީ ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް، އެންމެ ފުރިހަމައަށް ދިނުމުގެ އަމާޒުގައި ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް