ކ. މާލެ
|
11 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 14:03
ބަޔާން މިއުނިކްގެ ފޯވަޑް ހެރީ ކޭން
ބަޔާން މިއުނިކްގެ ފޯވަޑް ހެރީ ކޭން
ގޫގުލް
ބަޔާން މިއުނިކް
18 ޓަޗް، އެއް ހަމަލާ، ކޭން އުޅުނީ ގްރޭޑް 6ގެ ކުއްޖެއްހެން!
 
ރަނގަޅަށް ނުކުޅެވުނު ކަމަށް ކޭން ވެސް އެއްބަސްވޭ

ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ބަޔާން ލެވަކޫސަން އަތުން 3-0އިން ބަޔާން މިއުނިކް ބަލިވި މެޗަށް ފަހު އިނގިރޭސި ކެޕްޓަން ހެރީކޭން އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

Advertisement

ޖަރުމަނުގެ ނޫސްތަކުން ބުނަނީ މި ސީޒަނު ފެށުމުގެ ކުރިން 100 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ބަޔާންއަށް ގެނައި ފޯވަޑް ރޭގެ މެޗުގައި އުޅުނީ ގްރޭޑް 6ގެ ކުއްޖަކު އުޅޭހެން ކަމަށެވެ.

ކޭން އުޅުނީ މެޗު ތެރެއަކު ނޫން. 18 ޓަޗް ފެނުނީ މުޅި މެޗުގައި ވެސް. އެންމެ ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލެވުނީ. އޭނާ ކުރިހާ ވެސް ކަމަކީ 10.8 ކިލޯ މީޓަރަށް ދުވުން. މުސީބާތެއް ކުރިމަތިވެގެން އުޅޭހެން ހީވި އުޅުނު ގޮތުން
ޖަރުމަނުގެ ނޫސްތަކުން ބުނެފައިވޭ

އިތުރަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފައިވަނީ ބޮޑުއަގުގައި ކޭން ބަޔާން އަށް ގެނައީ ބުންޑަސްލީގާގެ ތަށި ހޯދަން ކަމަށާއި ބޯޅަ ނުކުޅޭ ތަނެއްގައި ވެސް އޭނާއަށް އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖަހާ ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ދޭ ރަންބޫޓު ހޯދިދާނެ ކަމަށެވެ. މި ގޮތަށް ބުނެފައިވަނީ ލީގުގައި އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖަހާ ކުޅުންތެރިޔާގެ ރަންބޫޓަށް ވާދަކުރާ ލިސްޓުގެ ކުރީގައި 24 ގޯލު ޖަހައިގެން އޭނާ ހުރުމުންނެވެ.

މެޗަށް ފަހު ކޭން ވެސް ވަނީ އޭނާ އާއި މުޅި ޓީމަށް ވެސް ރޭގެ މެޗުގައި ނުކުޅެވުނު ކަމަށް އެއްބަސްވެފަ އެވެ.

ބޯޅައާއެކު އަހަރުމެންނަށް ނުކުޅެވުނު. ފަހަތުން ބޯޅަ ހޯދިޔަސް ދެނީ އިދިކޮޅު ކުޅުންތެރިންނަށް. އެޓޭކިން ތާޑްގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް ބޯޅަ ނުގެންގުޅެވުނު. އަހަރުމެންގެ ފަރާތުން ފެނުނީ ދަށް ކުޅުމެއް. އަހަންނަށް ހީވަނީ ޕްރެޝަރު ބޮޑުވީހެން. ފުރަތަމަ ހާފަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ދެ ވަނަ ހާފުގައި އަހަރުމެން ކުޅުނިން
ކޭން

މިވާހަކަ އަށް ތަޖުރިބާކާރު ފޯވަޑް ތޯމަސް މުލާ ވެސް އެއްބަސްވި އެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ބުނީ ޕްރެޝަރު ބޮޑުވިޔަސް ޓީމުގެ ކުޅުން މާބޮޑަށް ދަށް ކަމަށެވެ.

އޮލިވަރޚާން ބުނާގޮތަށް ބުނާމަ ބުނެވޭނީ އަހަރުމެންގެ ޖޯރެއްނެތޭ. އަހަރުމެންގެ ތެރޭގައި ފޯރިއެއް ނެތޭ. އަހަރުމެން މޮޅުވާން ނުކުޅެއޭ. ދަނޑޫމަތިން ފެނުނީ ޕްރެޝަރު ބޮޑުވިތަން. ބަލިމަޑުކަން ވެރިވެފައި އޮތްތަން. އަހަރުމެން ޓީމަށް ބޭނުންވަނީ ޖޯޝާއި ފޯރި. އެކަން ނުފެނިގެން ބަލިވީ
މުލާ

ކޭން ބުނީ ފަސް ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ލެވަކޫސަން އަށް ލިބުނަސް ލީގުގައި އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ މެޗުތައް ހުރުމުން ތައްޓާމެދު އުއްމީދު ކަނޑާނުލާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް