ކ. މާލެ
|
11 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 07:01
އެފްއޭއެމް ބޭރުގައި ފުލުހުން ފޯރިމަރަނީ
އެފްއޭއެމް ބޭރުގައި ފުލުހުން ފޯރިމަރަނީ
ފޭސްބުކް
އެފްއޭއެމް
އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދޭތާ 15 މަސް!
 
އެ މުސާރަ ލިބޭނެ ދުވަހެއް ވެސް ނޭންގޭ ކަމަށާއި، މިއީ ފުޓުބޯޅައިގެ ޙާލަތު އޮތް ދަށް މިންވަރު ސާބިތު ކޮށްދޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުނި

ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދޭތާ، 15 މަސް ދުވަސް ވެފައިވާނެ ކަމަށް އެ މުވައްޒަފުން ބުނެފި އެވެ.

އެފްއޭއެމްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ދެ ލައްކައެއްހާ ޑޮލަރު ސާފު ދީފައިވާނެ ކަމަށް، އެ އިދާރާގެ ވަގުތީ ޖެނަރަލް ސެކްރެޓަރީ މުޙައްމަދު ޖައުޝަން ޝަރީފް (ޖައި) ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެވެ. ޖައު ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް އަށް މަސް ދުވަހުގެ މުސާރަ ދެވުނީ، އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަނި ކަމަށެވެ. އަދި އުންމީދަކީ ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހުގެ ކުރިން މުސާރައިގެ ކަންތައް އެއްކޮށް ނިންމާލުން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް، އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދެވޭ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން އެފްއޭއެމްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފަކު ބުނީ، މިހާތަނަށް 15 މަސް ދުވަހުގެ މުސާރަ ނުދެވި އޮތް ކަމަށެވެ. އަދި އެ މުސާރަ ލިބޭނެ ދުވަހެއް ވެސް ނޭންގޭ ކަމަށާއި، މިއީ ފުޓުބޯޅައިގެ ޙާލަތު އޮތް ދަށް މިންވަރު ސާބިތު ކޮށްދޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

Advertisement

މާލީ ގޮތުން ބޮޑު މައްސަލަ ގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް އެފްއޭއެމްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދެވޭ މައްސަލަ އޮތީ ބޮޑުވެފަ އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން، ބައެއް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އިން ވަކިވެފައިވާއިރު، އަނެއް ބައި މުވައްޒަފުން ވަނީ މަސައްކަތަށް ނިކުތުމަށް ދެކޮޅު ވެސް ހަދައިފަ އެވެ. އެފްއޭއެމްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މިހާރު މުސާރަ ދެމުން އަންނަނީ، ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ) އިން ފޮނުވާފައިވާ ޚާއްސަ ބަޖެޓުންނެވެ. އަދި އެއީ ހަމައެކަނި މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދިނުމަށް ފީފާ އިން ދީފައިވާ ބަޖެޓެކެވެ. އެ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރި ގޮތުގެ ތަފުސީލު ފީފާ އަށް ހިއްސާ ކުރަން ވެސް ޖެހެ އެވެ.

މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދެވުމުގެ އިތުރުން، އެހެނިހެން އަމިއްލަ ތަންތަނުން ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ފަހު، އެފްއޭއެމުން އެ ތަންނަނަށް ފައިސާ ނުދައްކާ މައްސަލަ ވެސް ވަނީ ފެންމަތިވެފަ އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ޝަރުއީ ކޯޓުތަކުން ވަނީ އެފްއޭއެމާ ދެކޮޅަށް ޙުކުމް ވެސް ކޮށްފަ އެވެ. މާލީ މައްސަލަ ގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް އެފްއޭއެމަށް ލިބޭ ފައިސާ އަށް އެ އިދާރާގެ އިސްވެރިން ޚިޔާނާތްތެރިވި މައްސަލަ ވެސް ވަނީ ފެންމަތިވެފަ އެވެ. އެ މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި، އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ އުފުލައި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ވަނީ ޝަރީއަތް ވެސް ފަށައިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް