ކ. މާލެ
|
11 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 06:38
ޖަރުމަނު ލީގުގަައި ޑޯޓްމަންޑުން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ޖަރުމަނު ލީގުގަައި ޑޯޓްމަންޑުން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ޓްވީޓަރ
ޖަރުމަނު ލީގު
ފްރެއިބާގް ބަލިކޮށް، ޑޯޓްމަންޑުން ގަދަ ހަތަރެއްގައި
 
މިހާތަނަށް ކުޅުނު 21 މެޗުން 40 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން ޑޯޓްމަންޑު އޮތީ ހަތަރު ވަނައިގައި

ޖަރުމަނު ލީގުގައި ފްރެއިބާގާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުން ލީގު ތާވަލްގެ ހަތަރު ވަނައިގައި ދެމި އޮވެއްޖެ އެވެ.

ޑޯޓްމަންޑުގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 3-0 އިންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ޑޯޓްމަންޑުން ދެ ލަނޑު ޖެހިއިރު، އަނެއް ލަނޑު ޖެހީ ފަހު ހާފުގަ އެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 16 ވަނަ މިނެޓުގައި ޑޯޓްމަންޑަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޑޮންޔެލް މާާލެން އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ ނިކޮލަސް ފުލްކްރަގް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. ޑޯޓްމަންޑުގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި މާލެން ޖެހީ ވެސް ފުލްކްރަގް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. މެޗުގައި ޑޯޓްމަަންޑުގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ފުލްކްރަގް އެވެ. މެޗުގެ 87 ވަނަ މިނެޓުގައި އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ، އިއާން މާޓްސެން އެވެ.

މޮޅާއެކު ޑޯޓްމަންޑު އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ ހަތަރު ވަނައިގަ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 21 މެޗުން، 40 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. މިދިޔަ ސީޒަންގެ ލީގުގައި ޑޯޓްމަންޑުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި، ލީގަށް ވާދަކުރި ނަމަވެސް، މި ސީޒަންގައި އެ ޓީމުގެ ނަތީޖާތައް ދަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް