ކ. މާލެ
|
8 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 12:54
ސްޓެލްކޯ
ސްޓެލްކޯ
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލޭގެ ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑުން
މާލެއިން ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑުނު ސަރަހައްދުތަކަށް އަލުން ކަރަންޓުދީފި
 
ސްޓެލްކޯ އިން ބުނީ މާލޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް
 
ޓްރާންސްފޯމަރުގެ ސްވިޗްގިއާއަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެފައިވާތީ، އެ ސްވިޗްގިއާ ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނޭ

މާލޭއިން ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑުނު ސަރަހައްދުތަކަށް އަލުން ކަރަންޓު ދީފައިވާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނެފިއެވެ.

ސްޓެލްކޯ އިން ބުނީ މާލޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އަދި މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެނދުނެވެ. ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ ފީޑަރެއް އޮފްވުމާއި ގުޅިގެން ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑުނު ސަރަހައްދުތަކަށް މިހާރު ކަރަންޓު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފީޑަރެއް އޮފްވުމާއި ގުޅިގެން ކަރަންޓް ކެނޑުނު ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ކަރަންޓު ދީފައިވާ ކަމަށް ވެސް ސްޓެލްކޯ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި މިވަގުތު އެނަޖައިޒް ނުކުރެވި ވަނީ ރައީސް އޮފީހުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ޓްރާންސްފޯމަރު އެކަނި ކަމަށާއި، އެ ޓްރާންސްފޯމަރުގެ ސްވިޗްގިއާއަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެފައިވާތީ، އެ ސްވިޗްގިއާ ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް