ކ. މާލެ
|
8 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 11:00
ޕާކިސްތާނުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހަތިޔާރާއެކު މަގުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަނީ
ޕާކިސްތާނުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހަތިޔާރާއެކު މަގުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަނީ
ރޮއިޓާސް
ޕާކިސްތާނުގެ އާއްމު އިންތިޚާބު
ވޯޓުލުން ފެށުމާއެކު ޕާކިސްތާނުގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މޯބައިލް ފޯނުގެ ހިދުމަތް މެދުކަނޑާލައިފި
 
ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުން ބުނީ މި ޝަޓްޑައުންގައި ހުރިހާ ނެޓްވޯކެއްގައި ވޮއިސް، އެސްއެމްއެސް އަދި މޮބައިލް އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ހިމެނޭނެ ކަމަށް

ޕާކިސްތާނުގެ ގައުމީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށުމާއެކު އެ ޤައުމުގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މޯބައިލް ފޯނުގެ ހިދުމަތް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައި ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަ ކޮށްފިއެވެ.

ޕާކިސްތާނުގައި ވޯޓުލުން މިއަދު ހެނދުނު 8:00 ޖެހިއިރު ފަށާފައިވާއިރު، ވޯޓުލުން ނިންމޭނީ ހަވީރު 5:00 ގައެވެ. ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މިއީ ސަލާމަތީ ނުރައްކާތައް އިތުރުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި އެޅި ފިޔަވަޅެއް ކަމަށާއި ވޯޓުލުމުގައި އަމަން އަމާންކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ މަގްސަދުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ ދާޚިލީ ވުޒާރާއިން ނެރުނު އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ދާދި ފަހުން ހިނގި ޓެރަރިޒަމްގެ ހާދިސާތަކުގެ ސަބަބުން އެތައް ބަޔަކު މަރުވި ކަމަށާއި އެއީވެސް މޯބައިލް ހިދުމަތްތަކަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ސަބަބެއް ކަމަށެވެ.

ޕާކިސްތާނުގައި ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަ ކޮށްފައިވާއިރު، އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން ޕާކިސްތާނުގެ ބަލޫޗިސްތާން ޕްރޮވިންސްގައި ބުދަ ދުވަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކެއްގައި އިންތިހާބީ އޮފީސްތައް ކައިރީގައި 26 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުން ބުނީ މި ޝަޓްޑައުންގައި ހުރިހާ ނެޓްވޯކެއްގައި ވޮއިސް، އެސްއެމްއެސް އަދި މޮބައިލް އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ހިމެނޭނެ ކަމަށެވެ.

ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިއުންތައް އަމާޒުވެފައިވާއިރު، ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ މި ފިޔަވަޅުތަކަށް ތައުރީފުކޮށް، އަނެއް ބަޔަކު ބުނަމުން ދަނީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ދެފުށް ފެންނަ އިންތިޚާބަކަށް ހުރަސްއެޅޭކަމަށެވެ. އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭނުން ނުކުރެވޭތީވެސް ބައެއް މީހުން ވަނީ ޝަކުވާކޮށްފައެވެ.  

ޕާކިސްތާނުގައި ވާދަވެރި އިންތިޚާބެއް ކުރިއަށްދާއިރު، ވޯޓްލާ މަރުކަޒުތަކުން އޮޅުވާލަފާނެތީ އެކަމަށް ފުރުޞަތު ނުދިނުމުގެ ގޮތުން ވޯޓުލުމަށްފަހުވެސް ޕީޓީއައި ޕާޓީގެ ސަޕޯޓަރުން ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގެ ބޭރުގައި މަޑުކުރުމަށް ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ. އެކަމަކު ސަރުކާރުން ބުނަނީ އެކަމަކީ ހަމަނެޖުހުން އުފެދުމަށް އޮތް ފުރުޞަތަކަށް ވާތީ އެކަމަށް ޖާގަ ނުދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމުގައި ހަތް ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

އިގްތިސާދީ ހަލަބޮލިކަމުގެ ތެރޭގައި އޮތް ޕާކިސްތާނުގެ ޢާޢްމު އިންތިޚާބުގައި މިއަދު ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދާއިރު، ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ޕީއެމްއެލް-އެން ޕާޓީ އާއި އިމްރާންގެ ޕީޓީއައި ވާދަކުރާނެއެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އިއުލާނު ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވިފައިވީ ނަމަވެސް، ތަޖުރިބާކާރުން ބުނަނީ ސާފު ނަތީޖާތަކެއް ލިބޭނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށެވެ.

ބިލާވަލް ބުއްޓޫ ޒަރްދާރީގެ ޕީޕީޕީ ފަދަ ކުދި ޕާޓީތަކުން ކިންގްމޭކަރުގެ ރޯލު އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނީ 169 ގޮނޑި ހިމެނޭ ޕާލަމެންޓުގެ ސީދާ އަޣުލަބިއްޔަތު އެއްވެސް ޕާޓީއަކަށް ނުލިބިއްޖެ ނަމައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް