ކ. މާލެ
|
6 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 17:16
މިސް ޖަޕާން، ކެރޮލީނާ ޝީނޯ
މިސް ޖަޕާން، ކެރޮލީނާ ޝީނޯ
އިންސްޓަގްރާމް
މިސް ޖަޕާން ތާޖު ދޫކޮށްލުން
މިސް ޖަޕާން، އޭނާއަށް ލިބުނު ތާޖު ދޫކޮށްލައިފި
 
ކެރޮލީނާ ތާޖު ދޫކޮށްލާފައިވަނީ މީހެއްގެ ފިރިއަކާއެކު ލޯބީގެ ގުޅުމެއް ހިންގާފައިވާކަން ހާމަވުމުން

މިއަހަރުގެ މިސް ޖަޕާނުގެ ތާޖު ލިބުނު، ޔޫކްރެއިނަށް އުފަން ކެރޮލީނާ ޝީނޯ އޭނާއަށް ލިބުނު ތާޖު އަނބުރާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ޖަޕާނުގައި ބާއްވާ ރީތީގެ މުބާރާތުން ކެރޮލީނާއަށް އެއްވަނަ ލިބިފައިވަނީ މީގެ ދެ ހަފުތާ ކުރިން ބޭއްވި މުބާރާތުގައެވެ. ނަމަވެސް އެ ދުވަހުން ފެށިގެންވެސް، ބޭރު ގައުމަކަށް އުފަން، ޖަޕާނު އަންހެނެއްގެ ސިފަ ނެތް ފަރާތަކަށް އެ ލަގަބު ދީފައިވާތީ އެކަމާ އެކި ފަރާތްތަކުން އައީ ދެކޮޅުހަދައި އަޑު އުފުލަމުންނެވެ. ބައެއްމީހުން، މިއީ އަންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ކަމަށް ބުނިއިރު، ގިނަ މީހުން ބުނަނީ ޖަޕާނުގެ ސިފަ ނެތް މީހަކަށް މިސް ޖަޕާނުގެ ލަގަބު ނުދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މި ބަހުސް މީޑިޔާ އަދި ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ކުރިއަށްދަނިކޮށް، ޖަޕާނުގެ ނޫހަކުން ވަނީ ކެރޮލީނާ މީހެއްގެ ފިރިއަކާއެކު ލޯބީގެ ގުޅުމެއް ހިންގާފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. މި ރިޕޯޓް ނިކުތުމާއެކު، ރީތީގެ މުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރި ފަރާތުން ވަނީ ކެރޮލީނާގެ ދިފާއުގައި ތެދުވެ، ފިރިހެން މީހާ ހުރީ ކައިވެނި ކޮށްގެންކަން ކެރޮލީނާއަށް ނޭނގޭ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ކެރޮލީނާ ވަނީ އޭނާއަށް އެކަން އެނގޭކަމަށް އޭނާ އެއްބަސްވެ، މައާފަށް އެދި، ތާޖު އަނބުރާ ހަވާލުކޮށްފައި ވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ކެރޮލީނާ ވަނީ އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި ފޭނުންގެ ކިބައިންވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް މައާފަށް އެދިފައެވެ.

މިއީ ޔޫރަޕަށް އުފަން އަންހެނަކަށް މިސް ޖަޕާނުގެ ލަގަބު ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އުމުރުން މިހާރު 26 އަހަރުގެ ކެރޮލީނާގެ އުމުރުން 5 ފަސް އަހަރުގައި އޭނާގެ މަންމައާއެކު ދޮންބައްޕަގެ ގައުމުކަމަށްވާ ޖަޕާނަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި 2022 ވަނަ އަހަރުވަނީ ޖަޕާނު ރައްޔިތަކަށް ވެފައެވެ.  

މިސް ޖަޕާން ރީތީގެ މުބާރާތުގެ ދެވަނައަށް އެތައް ކުދިންނެއް ދިޔަނަމަވެސް، އެމަގާމު މިއަހަރު ނިމެންދެންވެސް އޮންނާނީ ހުސްކޮށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް