ކ. މާލެ
|
4 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 09:35
ފުލުހެއް އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ފައިލް ފޮޓޯ
ފުލުހެއް އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ފައިލް ފޮޓޯ
ޕޮލިސް މީޑިޔާ
ރައްޔިތުންގެ އަތުން ގެއްލިފައިވާ ފައިސާ
މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ގާތްގަނޑަކަށް 27 މިލިއަން ރުފިޔާ ގެއްލިފައިވޭ، ހޯދިފައިވަނީ މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ: ފުލުހުން
 
ސްކޭމްގެ ރިކޯޑުތައް ބަލަހައްޓަން ފަށާފައިވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި
 
މިމައްސަލަތަކުގައި އެންމެ ފުނާހަމައަށް ދިއުމަކީ ވަރަށް އުދަނގޫ ބޮޑު މަސައްކަތެއް
 
ސްކޭމްގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރޭވިގެން ސިއްރިއްޔާތުގައި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ގާތްގަނޑަކަށް 27 މިލިއަން ރުފިޔާ ގެއްލިފައިވާ ކަމަށާއި، ހޯދިފައިވަނީ މިލިއަނެއްގެހާ ރުފިޔާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެކްޓިން ހެޑް އޮފް ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮމާންޑް ޗީފް ސުޕްރިޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު ނާފިޒު ވިދާޅުވީ ސްކޭމްގެ މައްސަލަތައް ރާއްޖޭގައި އިތުރު ކަމަށާއި، މިމައްސަލައަށް ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ނާފިޒު ވިދާޅުވީ ސްކޭމްގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރޭވިގެން ސިއްރިއްޔާތުގައި ކަމަށާއި، މިމައްސަލަތަކުގައި އެންމެ ފުނާހަމައަށް ދިއުމަކީ ވަރަށް އުދަނގޫ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. މީޑިއާގެ އެކިއެކި ވަސީލަތްތައް ފުޅާވެފައިވާ މިޒަމާނުގައި, ގިނަ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ އަތުން ގެއްލޭ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނާފިޒު ވިދާޅުވީ ރިކޯޑުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި މިހާތަނަށް ގާތްގަނޑަކަށް ސްކޭމްގެ މައްސަލަތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ އަތުން 57 މިލިއަން ރުފިޔާ ގެއްލިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ގާތްގަނޑަކަށް 27 މިލިއަން ރުފިޔާ ގެއްލިފައިވާ ކަމަށާއި، މި 27 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ހޯދިފައިވަނީ މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ކަމަށް ނާފިޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ހިތާމައާއެކު ދަންނަވަން ޖެހެނީ މިވީ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މިއަހަރުގެ ގާތްގަނޑަކަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ގާތްގަނޑަކަށް 27 މިލިއަން ރުފިޔާ ސްކޭމްގެ މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އަތުން އެކި ގޮތް ގޮތުން ގެއްލިފައި. އަޅުގަނޑުމެންގެ ރިކޯޑުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ބަލަހައްޓަން ފެށީއްސުރެ މިހިސާބަށް ބަލާއިރު 57 މިލިއަން ރުފިޔާ ސްކޭމްގެ މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުން އެކި ގޮތްގޮތުން ގެއްލިފައި. މީގެ ތެރެއިން ކުރިން ދެންނެވި 27 މިލިއަންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ރިކަވާ ކުރެވުނީ ގާތްގަނޑަކަށް މިލިއަނެއް ހާ ރުފިޔާ
އެކްޓިން ހެޑް އޮފް ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮމާންޑް ޗީފް ސުޕްރިޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު ނާފިޒު

ސްކޭމްގެ ރިކޯޑުތައް ފުލުހުން ބަލަހައްޓަން ފަށާފައިވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް