ބުރާސްފަތި 09 އޭޕުރިލް 2020
02 އައްސިދަ
1441 ޝައުބާން 16
ފަތިސް 04:49
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:27
ދުނިޔެ - ވައިޓް ހައުސްގެ ކޯޅުން

މަގާމު ހަވާލުކުރިތާ 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވައިޓް ހައުސްގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑިރެކްޓަރ ވަކިކުރައްވައިފި

  • ސްކެރަމޫޗީ ވަކިކުރެއްވީ މަގާމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވިތާ އެންމެ 10 ދުވަހުގެ ތެރޭ
  • އޭނާ އެ މަގާމުން ވަކިކުރެއްވީ އައު ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އައްޔަންކުރެއްވިތާ ގަޑިއިރު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގަ
  • ރައީސް ޓްރަމްޕްވަނީ ވައިޓްހައުސްގައި ހަމަނުޖެހުމެއް ނެންކަމަށް ވިދާޅުވެ ޓްވީޓް ކުރައްވާފަ

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ | 1 އޯގަސްޓް 2017 | އަންގާރަ 10:02 | 1,172

ސްކެރަމޫޗީ: މަޤާމުން ވަކިކުރެއްވީ މަގާމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވިތާ އެންމެ 10 ދުވަހުގެ ތެރޭ - ގޫގުލް

މަގާމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވިތާ އެންމެ 10 ދުވަހުގެ ތެރޭ ވައިޓްހައުސްގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑިރެކްޓަރގެ މަގާމުން އެންތަނީ ސްކެރަމޫޗީ ވަކިކުރައްވައިފިއެވެ.

އޭނާ އެ މަގާމުން ވަކިކުރެއްވީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ އައު ޗީފް އޮފް ސްޓާފްގެ މަގާމަށް ކުރީގެ ޖެނެރަލެއްކަމަށްވާ ޖޯން ކެލީ އައްޔަންކުރެއްވިތާ ގަޑިއިރު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ އައު ޗީފް އޮފް ސްޓާފް ޖޯން ކެލީ

ވޯލް ސްޓްރީޓްގެ ކުރީގެ ފައިނޭންސަރ ސްކެރަމޫޗީ، ރިޕޯޓަރަކަށް ގުޅައި އޭނާއާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ސްޓާފުންތަކަކަށް ހުތުރު އެއްޗެހި ގޮވި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އޭނާއަށް ވަނީ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް ރީންސް ޕްރީބަސް އަދި ތަރުޖަމާނު ޝޯން ސްޕައިސަރ އާއި ދެބޭފުޅުންވެސް އިސްތިއުފާދެއްވީ ސްކެރަމޫޗީ އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ވައިޓްހައުސްއިން ނެރެފައިވާ ތިން ސަފްހާގެ ބަޔާނެއްގައިވަނީ"ވައިޓް ހައުސްގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑިރެކްޓަރގެ ގޮތުގައި އެންތަނީ ސްކެރަމޫޗީ އަދާކުރައްވަމުންގެންދެވި ދައުރު ދޫކޮށްލައްވަނީ" ކަމަށެވެ.

"ސްކެރަމޫޗީއަށް ގަބޫލު ކުރެއްވުނީ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް ޖޯން ކެލީއަށް މުޅިން އާ ސަފްހާއެއް ދެއްވައި އެ މަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަފުޅަށް ޓީމެއް އެކުލަވާލެއްވުމުގެ ފުރުސަތުދެއްވުމަކީ އެންމެ ރަނަގަޅުގޮތްކަމަށް"

ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ރައީސް ޓްރަމްޕްވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ވަޒީފާތަކުގެ މުސާރައިގެ އަދަދުތަކާ ބެހޭގޮތުން ޓްވީޓެއް ކުރައްވައި އަދި ވައިޓްހައުސްގައި ހަމަނުޖެހުމެއް ނެންކަމަށް ބާރުލައްވައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެ މަނިކުފާނު މިފަދައިން އިޝާރާތްކުރެއްވީ ވައިޓް ހައުސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އަރާރުންތައް އޮތްކަމަށް ފެތުރެމުންދާ ރިޕޯޓްތަކަށް ރައްދު ދެއްވައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.