ކ. މާލެ
|
1 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 06:49
ހުޅުމާލެ ފޭސް 1
ހުޅުމާލެ ފޭސް 1
ރާއްޖެއެމްވީ
ފޭސް 1ގެ ކުލި ކުޑަކުރުން
ހުޅުމާލެ ފޭސް 1ގެ ފްލެޓްތަކުގެ ކުލިން 20 އިންސައްތަ ކުޑަކޮށްފި
 
މި ޑިސްކައުންޓްގައި މެނޭޖްމަންޓް ފީ ނުހިމެނޭނެކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނޭ
 
މިއީ ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ ހަފްތާ 14 ގައި ހިމެނޭ ކަމެއް

ހުޅުމާލެ ފޭސް 1ގެ ސޯޝަލް ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ ކުލިން 20 އިންސައްތަ ކުޑަކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން ބުނެފިއެވެ.

މިއީ ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ ހަފްތާ 14 ގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ މި ޑިސްކައުންޓް ދެވިގެންދާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 1 ގައި އިންސްޓޯލްމަންޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދުން، 20 އިންސައްތަ އުނިވާގޮތަށް ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ހިނގާ ކޮންމެ މަހަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި މި ޑިސްކައުންޓްގައި މެއިންޓެނަންސް ފީ ނުހިމެނޭނެކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމުމުން، ފްލެޓްތަކުގެ ކުލިން މިހާތަނަށް ނުދައްކާ ހުރި ބައި ދައްކާއިރު 20 އިންސައްތަ އުނިވުމެއް ނާންނާނެ އެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު ނިންމަވާފައި ވަނީ ކުލި ކުޑަކޮށްދިނުމާ އެކު، ނުދައްކާ ހުރި ކުލީގެ ފައިސާ ވެސް ބަހާލައިގެން ދެއްކޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށެވެ. ހުޅުމާލެ ފޭސް 1ގެ ފްލެޓުތަކުގެ ކުލިން 20 އިންސައްތަ ކުޑަކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަން ރައީސް އިއުލާންކުރެއްވިއިރު ކުލިން ކަނޑާ 20 އިންސައްތަ ސަރުކާރުން އަމިއްލައަށް މެނޭޖުކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް