ކ. މާލެ
|
1 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 06:45
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް
އެޓޯލް ޓައިމްސް
އެފްއޭއެމް
ބައްސާމް އަދި އެފްއޭއެމްގެ އެހެން ވެރިޔަކަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފި
އެފްއޭއެމަށް ލިބުނު 10،000 (ދިހާ ހާސް) ޑޮލަރު، އެފްއޭއެމްގެ އިސްވެރިޔެއްގެ އެކައުންޓަށް ވަނީ ޖަމާކޮށްފައި

ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާ ތަކަކަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ މައްސަލައިގައި، އެ އިދާރާގެ ދެ ވެރިޔެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި، ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނަރަލް (ޕީޖީ)ގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އެކަން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހު އެވެ. އެގޮތުން، ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ) އާއި ސަރަހައްދީ ފުޓުބޯޅަ އިދާރާ (އޭއެފްސީ) އިން އެފްއޭއެމަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާ އަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާތީ، އެކަމަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް ވަނީ އެދިފަ އެވެ. ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، އެފްއޭއެމަށް ލިބުނު 10،000 (ދިހާ ހާސް) ޑޮލަރު، އެފްއޭއެމްގެ އިސްވެރިޔެއްގެ އެކައުންޓަށް ވަނީ ޖަމާކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ފައިސާ އިން އަމިއްލަ މަންފާ އަށް ކަންކަން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެކަމުގެ ސާފު ހެކި ލިބިފަައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ނަމަވެސް، ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވި ފަރާތްތަކުގެ ނަން ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ، މިވަގުތު އެ ފަރާތްތަކުގެ ނަން ހާމަކުރަން ދަތި ކަމަށެވެ. ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވާފައި ވަނީ ދެ ދިވެހިންގެ މައްޗަށް ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް ކަށަވަރުވެފައިވާ ގޮތުގައި، އޭގެ ތެރެއިން އެކަކީ އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް އެވެ. އެފްއޭއެމަށް ލިބޭ ފައިސާ ބައްސާމްގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށް، އެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ވަނީ އެނގިފަަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ކޯވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑު ކަމުގެ ތެރޭގައި އެފްއޭއެމަށް ލިބުނު 1.9 މިލިއަން ޑޮލަރާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ވެސް ފުލުހުން އަންނަނީ ތަޙުގީގު ކުރަމުންނެވެ. އެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، އެ ތަހުގީގުގެ ބޮޑު ބައި ވަނީ ނިމިފަ އެވެ.

އެފްއޭއެމަށް ލިބޭ ފައިސާ އަށް، އެ އިދާރާގެ ވެރިން ޚިޔާނާތްތެރިވާ މައްސަލައިގައި ފުލުހުން އެފްއޭއެމަށް ވަދެ، އެ އިދާރާ ބަލައި ފާސް ވެސް ކުރި އެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ވަނީ، އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމްގެ ޕާސްޕޯޓު ވެސް ހިފަހައްޓައިފަ އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނަރަލް ޙުސެއިން ޝަމީމް މީގެ ކުރިން ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެ މައްސަލައިގައި މައިގަނޑު ތުހުމަތެއް ކުރެވޭ ފަރާތަކީ ބައްސާމް ކަމަށެވެ.

އެފްއޭއެމަށް ލިބޭ ފައިސާތަކަށް ވާނުވާއެއް ނޭންގޭއިރު، އެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދެވެ އެވެ. އެނެއްކޮޅުން، އެކި ތަންތަނުން ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ފަހު ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކައިގެން، ޝަރުއީ ކޯޓުތަކުން އެފްއޭއެމާ ދެކޮޅަށް ދަނީ ޙުކުމްތައް ވެސް ކުރަމުންނެވެ.

- ކޮމެންޓް