ކ. މާލެ
|
31 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 06:54
ވަޒީރު މުޙައްމަދު އަމީން، ލަންކާގެ އޭވިއޭޝަން މިނިސްޓަރު ނިމާލް ސިރިޕަލާއާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން
ވަޒީރު މުޙައްމަދު އަމީން، ލަންކާގެ އޭވިއޭޝަން މިނިސްޓަރު ނިމާލް ސިރިޕަލާއާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން
ޓްވީޓަރ
އެއަރ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް
ރާއްޖެއާއި ލަންކާއާ ދެމެދު އެއަރ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް ފަށަނީ
 
މި މަސައްކަތް ފެށޭނީ އަންނަ މާރިޗު މަހުން ފެށިގެން
 
ރާއްޖެ އާއި ލަންކާއާ ދެމެދު އެއަރ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް ފްރޭމްވޯކެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފަށާފައި

ރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާގެ ދެމެދުގައި އެއަރ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މިކަން ނިންމާފައިވަނީ ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ ވަޒީރު މުޙައްމަދު އަމީން ކޮލޮމްބޯއަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ބުދަ ދުވަހު ލަންކާގެ ޕޯޓްސް ޝިޕިން އަދި އޭވިއޭޝަން މިނިސްޓަރު ނިމާލް ސިރިޕަލާ ދި ސިލްވާއާ ކުރެއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިންނެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ސިރިޕަލާ ފޭސްބުކުގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ހިނގާ އެކްސިޑެންޓްތަކަށާއި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ އެއަރ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި މަސައްކަތް ފެށުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އަންނަ މާރިޗު މަހުން ފެށިގެން ކަމަށް ސިރިފަލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވަޒީރު އަމީނާ ހަވާލާދީ ސިރިފަނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އެމަޖެންސީ ފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން އިންޑިއާއަށް އެކި މީހުން ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ލަންކާގެ އިމަޖެންސީ ފަރުވާގެ ކޮލިޓީއަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެފަދަ ބަލި މީހުން ލަންކާގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ފަރުވާ އަށް ފޮނުވުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން މި ކަމަށް އިޝާރަތްކުރައްވައި ވަޒީރު އަމީން އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެ އާއި ލަންކާއާ ދެމެދު އެއަރ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް ފްރޭމްވޯކެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އިތުރު ތަފްސީލެއް ވަޒީރު ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ރާއްޖެއިން ލަންކާއަށް ކުއްލި ޙާލަތުގައި ބަލި މީހުން ގެންދަން ނިންމާފައިވަނީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން އިންޑިޔާއާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ޖެހިފައިވާ ދުވަސްވަރެއްގައިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް