ކ. މާލެ
|
30 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 16:50
ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު، އިމްޚާންގެ ސަޕޯޓަރުން އޭނާގެ ފޮޓޮއެއް ހިފައިގެން
ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު، އިމްޚާންގެ ސަޕޯޓަރުން އޭނާގެ ފޮޓޮއެއް ހިފައިގެން
އީޕީއޭ
އިމްރާން ޚާންގެ މައްޗަށް އިތުރު ޖަލުހުކުމެއް
އިމްރާން ޚާންގެ މައްޗަށް އިތުރު ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފި
 
އިމްރާން ޚާން މިހާރުވެސް ގެންދަވަނީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި ތިން އަހަރުގެ ޖަލުހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން

ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާންގެ މައްޗަށް، ދައުލަތުގެ ސިއްރު ހާމަކުރެއްވިކަމުގެ ކުށުގައި 10 އަހަރުދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފިއެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރު މަޖިލީހުގައި ނެގުނު އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓަކުން މަގާމުން ދުރުކުރެވިފައިވާ އިމްރާން ޚާން މިހާރުވެސް ގެންދަވަނީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި ތިން އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުންނެވެ.

އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވެފައިވާގޮތުގައި މި ހުރިހާ ދައުވާއަކީވެސް ސިޔާސީގޮތުން އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ކުރެވިފައިވާ ދައުވާތަކެކެވެ.

ދައުލަތުގެ ސިއްރު ހާމަކުރެއްވިކަމުގެ ކުށުގައި 10 އަހަރުގެ ހުކުމެއް އިއްވާފައި މި ވަނީ ޕާކިސްތާނުގެ އާންމު އިންތިޚާބަށް ހަފުތާއަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށެވެ. މި އިންތިޚާބަށް އިމްރާން ޚާނަށް ކުރިމަތިނުލެއްވޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ކުރިން އޮތީ ބުނެފައެވެ.

އިމްރާން ޚާންގެ ޕާޓީ، ތަހްރީކޭ އިންސާފުގެ ވައިސް ޗެއަރމަން، ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހް މަހްމޫދު ގުރައިޝީގެ މައްޗަށްވެސް، ދެބޭފުޅުން ތިއްބެވި ޖަލުތެރޭ ގާއިމް ކުރެވުނު ޚާއްސަ ކޯޓުން 10 އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައި ވެއެވެ.

"ސިފަރ ކޭސް"ގެ ނަމުން މަޝްހޫރު ވެފައިވާ މައްސަލައިގައި އިމްރާން ޚާންގެ މައްޗަށް އޭރު ދައުވާކުރެވުނީ، އެމެރިކާގައި ހުންނަވާ ޕާކިސްތާނުގެ އެމްބެސެޑަރު އިސްލާމް އާބާދަށް ފޮނުއްވި ލިއުމެއް ހާމަކުރެއްވި ކަމަށް ބުނެއެވެ. މަގާމުން ދުރުކުރުމުގެ އެއް މަސްދުވަސް ކުރިން، 2022ގެ މާޗް މަހު ބޭއްވުނު އެއްވުމެއްގައި އިމްރާން ޚާން ވަނީ، ބޭރު ގައުމަކުން އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ބަޣާވާތް ކުރަން ރޭވިކަމުގެ ހެކިކަމަށް ވިދާޅުވެ ކަރުދާސްތަކެއް ދައްކަވާފައެވެ. "އިމްރާން މަގާމުން ދުރުކޮށްފިނަމަ މައާފުވެވިގެން ދާނެކަމަށް" އެގައުމަކުން ބުނެފައިވާ ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. ވަކި ގައުމެއްގެ ނަން ވިދާޅުނުވި ނަމަވެސް އެ ސްޕީޗްގައި އިމްރާން ވަނީ އެމެރިކާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

ޕްރޮސެކިއުޝަނުން ކޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ، އިމްރާން ޚާންގެ އެ އަމަލަކީ ކްލެސިފައިޑް ޑޮކިއުމަންޓެއް ހާމަކުރެއްވުމާއި ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުންތަކަށް ބުރޫއަރާފަދަ އަމަލެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލުހުކުމެއް ނުވަތަ މަރުގެ އަދަބުވެސް ދެވިދާނެ ކުށެއް ކަމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޕީޓީއައިގެ ތަރުޖަމާނު ވަނީ، މިހުކުމަކީ ޖޯކެއް ކަމަށާއި، ޕާޓީގެ ފަރާތުން ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް