ކ. މާލެ
|
24 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 06:30
ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީގެ މަގާމަށް އިންތިހާބުވި އައިޝަތު ޝީނާ މުޙައްމަދު
ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީގެ މަގާމަށް އިންތިހާބުވި އައިޝަތު ޝީނާ މުޙައްމަދު
ޓްވީޓަރ
ބާ ކައުންސިލް
ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީއަށް ޝީނާ
ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 36 ވަކީލުންގެ ތެރެއިން 24 ވަކީލަކު ޝީނާއަށް ވޯޓު ދެއްވި

ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީގެ ހުސްވެފައިވާ މަގާމަށް އައިޝަތު ޝީނާ މުޙައްމަދު އިންތިހާބުވެއްޖެއެވެ.

ޝީނާ އެ މަގާމަށް އިންތިޙާބުވީ، އެ ކޮމެޓީގެ ހުސްވެފައިވާ މަގާމަށް މެންބަރަކު ހޮވުމަށް އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަން ކާމިޔާބުކުރައްވައިގެންނެވެ. އެގޮތުން ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މި ވޯޓުގައި ޖުމްލަ 36 ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ވަނީ ވޯޓުލައިފައެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން 24 ވަކީލަކު ވަނީ ޝީނާއަށް ވޯޓު ދީފައެވެ.

ސުއޫދު އެންޑް އަންވަރު އެލްއެލްޕީން ގާނޫނީ ކެރިއަރު ފެށްޓެވި ހ. ދޮންއަންނާރުގޭ، އާއިޝަތު ޝީނާ މުހައްމަދު އަކީ ގާނޫނީ ދާއިރާއިން ސްރީލަންކާގެ ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ލަންޑަން އިންޓަނޭޝަނަލްއިން ބެޗްލާސް ހާސިލު ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
- ކޮމެންޓް