ކ. މާލެ
|
22 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 21:23
އަހުމަދު ރިޝްވާން ރަޝީދު ޕީއެންސީ އާ ސޮއިކުރައްވާ ފޯމު ރައީސް އާ ހަވާލުކުރައްވަނީ
އަހުމަދު ރިޝްވާން ރަޝީދު ޕީއެންސީ އާ ސޮއިކުރައްވާ ފޯމު ރައީސް އާ ހަވާލުކުރައްވަނީ
ޕީއެންސީ
ރިޝްވާން ޕީއެންސީއަށް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓްގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރެއްވި ރިޝްވާން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ޕީއެންސީއަށް
 
އައު މޭޔަރާއި ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިހާބުވި ތިން މެމްބަރުން ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ދަރުބާރު މިރޭ އޮންނާނެ
 
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތީ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގައި

މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި، އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ކައުންސިލް ގޮނޑިއަށް އިންތިހާބުވި އަހުމަދު ރިޝްވާން ރަޝީދު ވެރިކަންކުރާ ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ.

ރިޝްވާން ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކުރެއްވި ފޯމު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ޕީއެންސީގެ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒުއާ ހަވާލުކުރައްވާ ފޮޓޯއާއެކު ޕީއެންސީން ވަނީ އެކްސްގައި ޕޯސްޓްކޮށްފައެވެ.

ރިޝްވާން ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކުރެއްވިއިރު، އައު މޭޔަރާއި ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިހާބުވި ތިން މެމްބަރުން ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ދަރުބާރު މިރޭ އޮންނާނެ އެވެ. ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އެ ހަރަކާތް އޮންނާނީ ދަރުބާރުގޭގައެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ހިމެނޭހެން ހަތަރު ގޮނޑިއެއް ހުސްވީ ރައީސް މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ މަގާމުތަކަށް އެ ގޮނޑިތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ވަޑައިގަތުމުންނެވެ.

ބައި-އިލެކްޝަނުގައި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ވަނީ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ގޮނޑީގެ އިތުރަށް މޭޔަރު ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ޕީއެންސީއަށް ކާމިޔާބުވީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ އަދި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާއެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލްގައި މޭޔަރު ހިމެނޭހެން 19 ކައުންސިލަރުން ހިމެނޭއިރު، ރިޝްވާން ހިމެނޭހެން 13 ކައުންސިލަރުންނަކީ ވެރިކަންކުރާ ޕީއެންސީ/ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންނެވެ. ރިޝްވާން ޕީއެންސީ ގުޅުނު ސަބަބު ހާމަކުރައްވާފައެއްނުވެއެވެ. އަނެއްކޮޅުން ދާދިފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ތަކެއް ވަނީ ޕީއެންސީއާ ގުޅިފައެވެ. އެމެމްބަރުން ގުޅިފައިވަނީ ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާ ނެންގެވުމަށްފަހުކަމުގެ ތުހުމަތު ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
33%
67%
0%
ކޮމެންޓް