އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ރަޝިއާ-އެމެރިކާ

ރަޝިއާގައި ތިބޭ އެމެރިކާގެ 755 ޑިޕްލޮމެޓިކް މުވައްޒަފަކު ރަޝިއާ ދޫކޮށްދާން އަންގައިފި

  • އެމެެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ވަނީ ރަޝިއާ އާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ބެހޭ ބިލެއް ފާސްކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 31 ޖުލައި 2017 | ހޯމަ 12:24 | 3,589

ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑީމިއާ ޕޫޓިން - ބީބީސީ

އެމެރިކާ އިން ރަޝިއާ އަށް އެޅި އާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ރައްދެއްގެ ގޮތުގައި، ރަޝިއާގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 755 މުވައްޒަފަކު ރަޝިއާ ދޫކޮށް ދިޔުމަށް ރައީސް ވްލަޑީމިއާ ޕޫޓިން އަންގަވައިފިއެވެ. 

ރަޝިއާގެ ރައީސް މިގޮތަށް އެންގެވިއިރު އެންމެ ފަހުގެ ރިޕޯޓުތަކަށް ބަލާއިރު ރަޝިއާގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކުގެ 755 މުވައްޒަފަކު  ރަޝިއާ ދޫކޮށްދާން ޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ މުހުލަތަކީ ސެޕްޓެމްބަރު 1 ކަމަށް ރަޝިއާގެ ރައީސް ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވައިފައެވެ.

ރަޝިއާގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކުގެ 755 މުވައްޒަފަކު ރަޝިއާ ދޫކޮށްދާން އެންގިއިރު ބާކީ އިތުރު 455 އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މުވައްޒަފަކު ރަޝިއާގައި ތިބޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.  އެމެރިކާ ގައި ތިބި ރަޝިއާގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަކީ ވެސް 455 ކެވެ. 

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ރަޝިއާ އިން އެމެރިކާގެ 755 ޑިޕްލޮމެޓިކް މުވައްޒަފަކު އެގައުމު ދޫކޮށް ދާން އެންގުމަކީ މިއީ މިހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑިޕްލޮމެޓުންތަކެއް ގައުމަކުން އެގައުމު ދޫކޮށް ދާން އެންގި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. 

ރަޝިއާ އާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ކަމަށްވާ ކޮންގްރެސް އިން ވަނީ އާ ބިލެއް ފާސްކޮށްފައެެވެ. ވައިޓް ހައުސްގެ ތަރުޖަމާނު ސާރާ ހަކަބީ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރައީސް ޓްރަމްޕް ބިލު ތަސްދީގު ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. 

ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި ބެހޭގޮތުން އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ބިލެއް ފާސް ކުރީ 2014 ވަނަ އަހަރު ކްރައިމިއާ ރަޝިއާގެ އަތްދަށަށް ގެނައުމާއި ގުޅިގެންނާއި އަދި އެންމެ ފަހުން ބޭއްވުނު އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ރަޝިއާ ނުފޫޒު ފޯރުވި ކަމަށް ބުނެއެވެ. 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.