ކ. މާލެ
|
19 ޖެނުއަރީ 2024 | ހުކުރު 11:32
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
އަވަސް
ޑްރަގް މައްސަލަ
ބަރަހަނާ މަންޒަރު ނަގައިގެން ބްލެކްމެއިލްކުރާތީ މަޖުބޫރުވެގެން ޑްރަގް ވިއްކާކަމަށް ބުނާ ބިދޭސީ މީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
 
މިކަމަކީ ބަޔަކު މަޖުބޫރުކޮށްގެން ކުރިވިކަމެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވޭ
 
ތުހުމަތުވާ މީހާއަކީ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީއެއް
 
އޭނާ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ އެކަން ކުރީ މަޖުބޫރުވެގެން ކަމަށް

ބަރަހަނާ މަންޒަރު ނަގައިގެން ބަޔަކު އޭނާ ބްލެކްމެއިލްކުރާތީ މަޖުބޫރުވެގެން ޑްރަގް ވިއްކާކަމަށް ބުނާ ބިދޭސީ މީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ބަންގްލަދޭޝް ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު މީގެކުރިން ވަނީ ވެސް އިތުރުކޮށްފައެވެ. މިމަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ދެވަނަ ފަހަރަށް ޖެހުމަށްފަހު ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރު 15 ދުވަހަށް ޖަހާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް، ގެންގުޅެ އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ކުށުގެ ތުހުމަތެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އޭނާ ބަންދު ކުރުމަށް ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި އޭނާގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ލައްވާ އެކަން ކުރުވާފައިވަނީ، ގްރޫޕަކުން އޭނާ ރަހީނުކޮށް، މަޖުބޫރުކުރުވައިގެން ކަމަށެވެ. އަދި ހާދިސާ ހިނގިތަނުގައި ބަޔަކު އޭނާ ލައްވާ ކަތުރުން އެއްޗެއް ކަފަން މަޖުބޫރު ކުރިވިކަމަށާއި، އެތަނުން މަސްތުވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް އޭނާ ނުދޭކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާގެ އަތުން އެތަނުގެ ތަޅުދަނޑިއެއް ފެނުނު ކަމަށާއި، އެ ތަޅުދަނޑިން އެތަން ހުޅުވާފައިވާ އިރު، އޭނާ ލައްވާ މިކަމަކީ ބަޔަކު މަޖުބޫރުކޮށްގެން ކުރިވިކަމެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އޭނާ ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަމުރުކުރި ސަބަބުގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ކުށް އޭނާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މިންވަރުގެ ހެކި ގަރީނާ ހުށަހަޅާފައިވުމާއި، ސީންއަށް ދިޔަ ފުލުހުންގެ ބަޔާން ވެސް ހުށަހަޅާފައިވުމެވެ.

އަދި ސީނުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި، މަސްތުވާތަކެތި ބަންދުކުރަން ބޭނުންކުރާ އާލަތްތައް ފެނިފައިވެއެވެ.

ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ހާލަތުގެ ގޮތުގައި ބުނެފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނު އަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާއާއި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ 59 ވަނަ މާއްދާއާއި 60 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުޖްތަމައުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު އޮފިސަރު ވަނީ ތުހުމަތުވާ މީހާއަކީ 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވޯކްޕާމިޓެއް ނެތި ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީއެއްކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް