ކ. މާލެ
|
14 ޖެނުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 07:47
ސްވިޒަލޭންޑްގެ މަގުތަކަށް އެއްވި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން
ސްވިޒަލޭންޑްގެ މަގުތަކަށް އެއްވި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން
އޭއެފްޕީ
ގްލޯބަލް ޑޭ އޮފް އެކްޝަން ފޯރ ޣައްޒާ
ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކުރާ އެކްޓިވިސްޓުން ސްވިޒަލޭންޑުގައި މުޒާހަރާކޮށްފި
 
ސްވިޒްލޭންޑްގައި މުޒާހަރާކޮށްފައިވަނީ "ގްލޯބަލް ޑޭ އޮފް އެކްޝަން ފޯރ ޣައްޒާ"ގެ ނަމުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި

ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކޮށް ސްވިޒަރލޭންޑްގައި މުޒަހަރާކުރުމުން މަނާކޮށްފައިވަނިކޮށް ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކުރާ އެކްޓިވިސްޓުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ ސްވިޒަލޭންޑުގައި މުޒާހަރާކޮށްފިއެވެ.

"ގްލޯބަލް ޑޭ އޮފް އެކްޝަން ފޯރ ޣައްޒާ"ގެ މުނާސަބަތުގައި ސްވިޒަލޭންޑުގައި މުޒާހަރާކުރަމުން ދިޔަ މީހުން ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައިފައެވެ. އަދި ސްވިޒަރލޭންޑުން ޣައްޒާގެ މައްސަލައިގައި ނިއުޓްރަލިޓީ އިއުލާނު ކުރި ނަމަވެސް އެ ގައުމުން ގަތުލްޢާއްމުގައި ބައިވެރިވާ ކަމަށް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ.

ސްވިޒަރލޭންޑްގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ޖަރުމަނު ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންގެ އާބާދީއަށް ނިސްބަތްވާ ގިނަބަޔަކު މި މުޒާހަރާގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާއިރު، ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ ގަތުލުޢާއްމު ވަގުތުން އަދި ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ހުއްޓާލުމަށް ވަނީގޮވާލައިފައެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގައި އޮތް މި މުޒާހަރާގައި، ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކުރާ 15،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

އަލަށް އުފެއްދި ފެޑެރޭޝަން ސްވިސް-ފަލަސްތީން (އެފްއެސްޕީ) އިން ޣައްޒާއަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި މި މުޒާހަރާގައި ސްވިޓްޒަލޭންޑްގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި ރައްޔިތުން އެއްވެ ފަލަސްތީނުގެ 22،300 މީހުން މަރުވުމުގައި އެގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ކަމަށް ބުނެ އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލުމަށް  ގޮވާލާފައިވާ ކަމަށް ޔޫރޯނިއުސް އާ ހިއްސާކުރި ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޖަރުމަނު ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ ބައެއް ކެންޓަންތަކުގައި މުޒާހަރާކުރުން ސްވިޒަރލޭންޑްގައި މަނާކުރަން ފެށީ 4 ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި ފަލަސްތީނާ އެއްބައިވަންތަވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ގައުމީ މުޒާހަރާއަށް ފަހުއެވެ.  މިއީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޣައްޒާގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަ ފެށުނު ފަހު ސްވިޒަލޭންޑްގައި ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކޮށް ކުރި ފުރަތަމަ މުޒާހަރާއެވެ.

ސްވިޒަރލޭންޑްގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ ޖަމާއަތްތަކާއި ޖަމިއްޔާތަކުގެ އިއްތިހާދެއް ތަމްސީލުކުރާ  އެފްއެސްޕީން ބުނީ އެ މަނާކުރުމަކީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފަށް މުޒާހަރާ ކުރުމުގެ އަސާސީ ހައްގަށް އަރައިގަތުން ކަމަށެވެ.

ސްވިޒަލޭންޑުން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ނިއުޓްރަލިޓީއަށް އެ ޖަމާއަތުން ފާޑުކިޔަނީ، އދ.ގެ ގަރާރުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ސްވިޒަލޭންޑުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ނިއުޓްރަލް އަދި އިންސާނީ ވައުދާ ހިލާފުވެ، އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިސްރާއީލަށް ތާއީދުކުރާ ސާފު ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި އެކްޓިވިސްޓުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  ކެޓަރީނާ ވިއޭގާސް ޔޫރޯނިއުސްއަށް ވިދާޅުވީ ނިއުޓްރަލިޓީ އަކީ ހަމައެކަނި އިސްރާއީލުގެ ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމުގެ ސަރުކާރަށާއި އެގައުމުގެ ވަޒަންވެރިންނަށް ހިދުމަތް ދޭ ސިޔާސަތެއް ކަމަށެވެ.

އެފްއެސްޕީން ސްވިޒަލޭންޑްގެ ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފައިވަނީ އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލިސް މެދުވެރިކޮށް އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް އަސްކަރީ އަދި އިގްތިސާދީ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށާއި، އިސްރާއީލުގެ ވަޒަންވެރިކަމާއި ސަލާމަތީ ސިޔާސަތުގައި ހިމެނޭ ކުންފުނިތަކުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ހުއްޓާލުމަށާއި ފަލަސްތީނުގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ހަރަކާތް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް