ކ. މާލެ
|
11 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 15:22
ޓޮޓެންހަމަށް ކުޅެމުން އައި އެރިކް ޑަޔާ
ޓޮޓެންހަމަށް ކުޅެމުން އައި އެރިކް ޑަޔާ
ރޮއިޓާސް
ބަޔާން މިއުނިކް
ޓޮޓެންހަމްގެ އެރިކް ޑަޔާ ބަޔާނަށް ބަދަލު ވަނީ
 
ބަޔާނަށް ބަދަލުވުމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ މެޑިކަލް ޓެސްޓުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް މިހާރު އޭނާ ހުރީ މިއުނިކްގައި

ޓޮޓެންހަމަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިންގްލެންޑުގެ ޑިފެންޑަރު އެރިކް ޑަޔާ، އެ ކުލަބު ދޫކޮށް ޖަރުމަނު ލީގުގެ ބަޔާން މިއުނިކަށް ބަދަލުވާން ނިންމައިފި އެވެ.

އުމުރުން 29 އަަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ޓޮޓެންހަމަށް ބަދަލުވީ 2014 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އޭނާ ވަނީ ބަޔާނަަށް ބަދަލުވާން އެއްބަސްވެފަ އެވެ. އެގޮތުން ޑަޔާ މިހާރު ހުރީ، ބަޔާނަށް ބަދަލުވުމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ މެޑިކަލް ޓެސްޓުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް މިއުނިކްގަ އެވެ. އެކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް މިއުނިކްގައި ހުރެ މީޑިއާއަކާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ޑަޔާ ބުނީ، ބަޔާން އަކީ ވަރަށް މޮޅު އަދި ފުރިހަމަ ކުލަބެއް ކަމަށެވެ.

ޑަޔާ ބަޔާނަށް ގެނައުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބާރު އެޅީ އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް އެވެ. އެއީ، ބަޔާންގެ ޑިފެންސް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ޓުޗެލް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި ގެންނަން އޭނާ ބޭނުންވި ކުޅުންތެރިޔެކެވެ. ބަޔާނާއެކު ޑަޔާ ވަރަށް އަވަހަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ތަކުން ބުނެ އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ސޮއި ކުރާނީ ވެސް ދާއިމީ އެއްބަސްވުމެއްގަ އެވެ.

ޓޮޓެންހަމްގައި ހޭދަކުރި 10 ސީޒަންގެ ތެރޭގައި އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމަށް 365 މެޗު ކުޅެދީ، 13 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ވަނީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލެއްގައި ކުޅެފަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ކަރަބޯ ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ދެ އަހަރު ކުޅެފައިވެ އެވެ. މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސީޒަންގައި އޭނާ ޑަޔާ އަށް ކުޅެދިނީ އެންމެ ހަތަރު މެޗެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް