ކ. މާލެ
|
6 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 19:05
މެޗުގެ ކުރިން ލެގޫންސް ޓީމް: ފޮޓޯ-ލެގޫންސް
މެޗުގެ ކުރިން ލެގޫންސް ޓީމް: ފޮޓޯ-ލެގޫންސް
ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް
އަޑުބަރޭގެ ކެޕްޓަން ކަމުގެ ދަށުން ލެގޫސްގެ ފެށުން މޮޅަކުން
 
ވިކްޓްރީއާއި ލެގޫންސް އޮތީ އެއް ގްރޫޕެއްގައި

ޤައުމީ ޓީމްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އަސްއަދު އަލީ (އަޑުބަރޭ) ގެ ކެޕްޓަން ކަމުގެ ދަށުން, މޮޅަކުން ލެގޫންސް ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފަށައިފިއެވެ.

ލެގޫންސް ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ކްލަބް ޕީކޭއާ ވާދަކޮށް 3-0 ނެވެ. ފުރަތަމަ ހާފްގެ ފަހު މިނިޓްގައި ލެގޫންސް ސްޕޯރޓްސް ކްލަބަށް ލީޑް ނަގައިދިނީ މުހައްމަދު އަމަން އެވެ. ދެވަނަ ހާފްގައި ލެގޫންސްއަށް އިތުރު ދެ ލަނޑު ޖަހައިދިނީ އަހުމަދު ރިފްޝާން އެވެ. ލެގޫންސް އަކީ ދެވަނަ ޑިވިޝަނަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވި ޓީމްތަކުގެ ތެެރެއިން ޓީމެކެވެ. ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންނާއެކު މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ލެގޫންސްގެ ކޯޗަކީ ޕްރޯ ލައިސަންސް ކޯޗު މުހައްމަދު ޝާޒްލީ އެވެ.

ލެގޫންސް އާއެކު ގްރޫޕް ސީގައި ދެން ހިމެނެނީ ޕީކޭއާއި, ވިކްޓްރީއާއި, ލޮރެންޒޯއާއި, ބިސް ބުރެވެ. ވިކްޓްރީ ވެސް ވަނި ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މިގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ ޓީމްތަކުގެ ތެރެއިން މުބާރާތަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވި ދެޓީމަކީ ވިކްޓްރީއާއި ލެގޫންސް އެވެ.

މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ކުރީގެ ގަދަބާރު ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ ފުރަތަމަ މެޗު މިހާރު ވަނީ އަލުން ތާވަލް ކޮށްފައެވެ. ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން ނުކުޅެވުނު މެޗު ތާވަލް ކޮށްފައި ވަނީ މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހަށެވެ. އޭގެ ކުރިން މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ޓީނޭޖާ ދެކޮޅަށް ނިއުރޭޑިއަންޓް ނިކުންނާނެއެވެ. 19 ވަނަ ދުވަހު ނިކުންނާނީ ދަ ގްރާންޑޭއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް