ކ. މާލެ
|
3 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 07:25
ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސް އޮފީސް
ޕްރެސިޑެންޝަލް ޔޫތު އެޑްވައިޒަސް ބޯޑު
ޒުވާނުންނާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ރައީސަށް ލަފާދޭ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި
 
އެ ބޯޑުގެ ބޭނުމަކީ ދިވެހި ގައުމު ބިނާކުރުމާއި، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމުގައި ޒުވާނުންނާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ޒުވާނުންގެ ވިސްނުން ހޯދުން

ޒުވާނުންނާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒުއަށް ލަފާއެރުވުމަށް އެކުލަވާލާ "ޕްރެސިޑެންޝަލް ޔޫތު އެޑްވައިޒަސް" ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ޒުވާނުންނާ ގުޅޭ ވުޒާރާއިން އަންގާރަ ދުވަހު ގެޒެޓުކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، އެ ބޯޑުގެ ބޭނުމަކީ ދިވެހި ގައުމު ބިނާކުރުމާއި، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމުގައި ޒުވާނުންގެ ވިސްނުމާއި، ފިކުރާ އަދި އުންމީދުތަކާއި ޒުވާނުންނާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ރައީސަށް ލަފާއެރުވުން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެ ބޯޑުގައި އެ ޒުވާނުން ތަމްސީލު ކުރާނެ ދާއިރާތަކެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ:

  • ފަންނިއްޔާތާއި ފަންނުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން، އެއް އަންހެން އަދި އެއް ފިރިހެން ޒުވާނެއް
  • ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ ދާއިރާއިން މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ ނުވަތަ ސިވިލް ސޮސައިޓީ އަކުން އެއް އަންހެން އަދި އެއް ފިރިހެން ޒުވާނެއް

މި ދާއިރާތައް ތަމްސީލު ކުރާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ވެސް އެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. އެގޮތުން އެއީ:

  • ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން
  • އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރާއި 30 (ތިރީސް) އަހަރާއި ދެމެދުގެ މީހެއް ކަމުގައިވުން
  • ތަމްސީލުކުރާ ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ފަންނީ ޤާބިލްކަން ނުވަތަ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން
  • ވޭތުވެ ދިޔަ 5 (ފަސް) އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިނުވުން

އެ އިއުލާނުގައިވާ ގޮތުން ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރަން ޖެހެނީ ގޫގުލް ފޯމެކެވެ. އަދި އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން ފޯމު ހުށަހަޅަން ވާނެ ކަމަށް އިއުލާނުގައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެކަމާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު 3347400އަށް ގުޅުމުން ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަން މިސަރުކާރަށް މަޖިލިސް މުހިންމެއް ނޫން، އެއީ ވެސް ހުސްދޮގު
18 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި މަޝްރޫއަށް އޮތީ ފައިސާ ހަމަޖެހި، ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި
ހާހަކުން 90ށް ދަށްވި ސިފައިންގެ ދެވަނަ ބެޗް ފުރައިފިކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ކޮންމެ ތިން މަހަކުން 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދަރަނި ދައްކަން ހޭދަކުރި: ރައީސް ޞާލިހު
ފީއަލީ ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި ހިލަ ޖެހުން ހުއްޓުވާލުން، ކައުންސިލުން ބުނަނީ ރައީސް މުޢިއްޒު އުޅުއްވަނީ ކުރީ ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްގެ ކްރެޑިޓު ނަންގަވަން ކަމަށް
މިސަރުކާރުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މައްޗަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ބިރުވެރިކަމެއް: ރައީސް ސާލިހު
ނޫސްވެރިން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހާމައެއްނުކުރޭ، ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ގެނެސްގެން ވެސް ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވާނަން: ރައީސް ސާލިހު
ޣިޔާސުއްދީންގައި ހިނގިކަންކަމުން އެނގިގެންދިޔައީ މުއިއްޒަކީ ނާގާބިލުކަމުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭވަރަށް ނާގާބިލު ވެރިއެއްކަން : ފައްޔާޒު