ކ. މާލެ
|
2 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 07:03
އެމްއެސްއެސްގެ ފުރަތަމަ ބޯޓު ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި މައި ބަނދަރު އެމްޕީއެލްއައް ކައިރިކުރުން --- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
އެމްއެސްއެސްގެ ފުރަތަމަ ބޯޓު ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި މައި ބަނދަރު އެމްޕީއެލްއައް ކައިރިކުރުން --- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު
ޓްރާންޝިޕްމަންޓުގެ ޚިދުމަތް
ޓްރާންޝިޕްމަންޓަށް ހާއްސަ ކުންފުންޏެއް އުފައްދަނީ
 
100 އިންސައްތަ ދިވެހި ކުންފުންޏެއް، މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފްރީ ޒޯންގެ ނަމުގައި އުފެއްދުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައި

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފްރީޒޯންގެ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

މާގިނަ ތަފްސީލުތަކެއް ހާމަނުކުރައްވާ އިކޮނަމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި، ވެލިއުއެޑްކުރުމާއި، ޓްރާންޝިޕްމަންޓް/ރިއެކްސްޕޯޓް ވިޔަފާރިއަށް ޙާއްސަކޮށް 100 އިންސައްތަ ދިވެހި ކުންފުންޏެއް، މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފްރީ ޒޯންގެ ނަމުގައި އުފެއްދެވުމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މި ކުންފުންޏާ ބެހޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް ސަރުކާރުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

މި ކުންފުނިން ކުރާނެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ޓްރާންޝިޕްމަންޓާއި، ބަންކަރިންގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ސަރަހައްދުތައް މެނޭޖްކޮށް ބެލެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ. ލ. އަތޮޅުގައި އޮތް ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ރަށެއް ކަމަށްވާ ގާދޫގައި ބަންކަރިންގެ ޚިދުމަތާއެކު ޓްރާންޝިޕްމެންޓު ބަނދަރެއް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަކީ ހަފްތާ 14 ގައި ހިމެނޭ ވައުދެކެވެ. މިއާއެކު އިހަވަންދިއްޕޮޅުގެ ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް ބަނދަރާއި، ގްރޭޓާ މާލެ އޭރިއާގައި ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް ބަނދަރު ތަރައްގީކޮށް އެކަންކަންވެސް ބަލަހައްޓާނީ މި ކުންފުނިންނެވެ.

މީގެއިތުރުން އެސްއީޒެޑް ގާނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ މުހިއްމު ސަރަހައްދުތަކެއްގައި ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންތަކެއް ގާއިމްކޮށް، އިންވެސްޓްމެންޓުތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ޓްރޭޑްމާކުގެ ހައްޤުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރަނީ
"ސީ-ޓު-އެއަރ ކާގޯ ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް" ގެ ޚިދުމަތް ފަށަން ތިން ކުންފުންޏަކާއި ހަވާލުކޮށްފި
ރަމަޟާން މަހުގެ 20ން 30ށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ޢާއްމުންނާ ވިޔަފާރިތަކަށް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް އާންމުކޮށްފި
ކެއިން ބުއިމާއި މުދާ ވިއްކާ ތަންތަން ރޯދަ މަހާއި ހަ ރޯދަތެރޭގައި ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް އާންމުކޮށްފި
ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދާ މެދު އިތުބާރު ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާއިރު ހަގީގަތާއި ޚިލާފު ވާހަކަ ނުފެތުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު އަންނަނީ ކުރިން ލަފާކުރި ވަރަށްވުރެ ބާރަށް ރަނގަޅުވަމުން: މިނިސްޓަރު ސައީދު
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ރަސްމީ ރެކޯޑުތައް ޑިލީޓު ކުރި މައްސަލައާ ވަޒީރު ޙަވާލުވެވަޑައިނުގެންނެވި
ސަރުކާރުން މިހާރު ބުނާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ތިބީ ބަންގްލަދޭޝް ގެ 90،624 މަސައްކަތްތެރިން