ކ. މާލެ
|
30 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 08:30
ކުޅުދުއްފުށި އެއަރޕޯޓް
ކުޅުދުއްފުށި އެއަރޕޯޓް
ފޭސްބުކް
ދިވެއްސެއްގެ އަތުން ވަޒަނެއް ފެނުން
ކުޅުދުއްފުށި އެއަރޕޯޓަށް ފުރަންދިޔަ ދިވެއްސެއްގެ އަތުން ވަޒަނެއް ފެނުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބަލަނީ
 
އެ މައްސަލަ ރިޕޯޓްކުރުމާއި އެކު ފުލުހުން ވާނީ އެ މައްސަލަ އަށް އެޓެންޑް ވެފައި ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފަ
 
އެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފަ

ކުޅުދުއްފުށި އެއަރޕޯޓަށް ފުރަންދިޔަ ދިވެއްސެއްގެ އަތުން ވަޒަނެއް ފެނުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ކުޅުދުއްފުށި އެއާޕޯޓަށް ފުރަން ދިޔަ އަންހެނެއްގެ ދަބަހުން ވަޒަނެއް ފެނުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އެއްގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ މައްސަލަ ރިޕޯޓްކުރުމާއި އެކު ފުލުހުން ވާނީ އެ މައްސަލަ އަށް އެޓެންޑް ވެފައި ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަދި މިހާރު މި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުކުރިއަށްދާކަމަށް އެ އިދާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުކުރިއަށް ގެންދަނީ އެމްއެންޑީއެފާއި ގުޅިގެންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް