ކ. މާލެ
|
29 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 06:23
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ޕްރައިވެޓް ޖެޓުތަކެއް ޕާކުކޮށްފައި
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ޕްރައިވެޓް ޖެޓުތަކެއް ޕާކުކޮށްފައި
ވެލާނާ އެއާޕޯޓް
ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގެ ޖެޓް ޕާކިން
ވެލާނާ އެއާޕޯޓަށް ތާރީޚީ ދުވަސްތަކެއް: އަލަށް އިތުރުކުރެވުނު ޖެޓް ޕާކިން އާއެކު، ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެކަނި ވެސް 38 ޖެޓު
 
ކުރިން އެ އެއާޕޯޓުގައި ޕާކު ކުރެވޭނީ 39 ޕްރައިވެޓް ޖެޓް
 
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޕީކް ސީޒަންއަށް އައިއިރު، ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގައި މިހާރު 68 ޕްރައިވެޓް ޖެޓް ޕާކްކުރެވޭނެ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެންމެ ބާރުބޮޑު މޫސުމާ ކުރިމަތިލިއިރު، އެމްއޭސީއެލް އިން ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގެ ޕްރައިވެޓް ޖެޓު ޕާކިން، 39 އިން 68 އަށް ބޮޑުކޮށްފިއެވެ.

އެމްއޭސީއެލް އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޕީކް ސީޒަންއަށް އައިއިރު، ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގައި މިހާރު 68 ޕްރައިވެޓް ޖެޓް ޕާކުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު އެ ކުންފުނިން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެކަނިވެސް، އެ އެއާޕޯޓުގައި 38 ޖެޓެއް ޕާކުކުރިއިރު، އެއީ އެ އެއާޕޯޓުގައި އިތުރުކުރެވުނު ޖެޓް ޕާކިން ސްލޮޓްތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ.

އެގޮތުން އިތުރު ކުރެވުނު ސްލޮޓްތަކުގެ އަދަދުތައް ހާމަކުރަމުން އެމްއޭސީއެލް އިން ބުނި ގޮތުގައި:

  • އުތުރުފަޅީގެ އޭޕްރަންގައި 13 ޖެޓު ޕާކުކުރާނެ ސްލޮޓް
  • ހުޅަނގު ފަޅީގެ އޭޕްރަންގައި 26 ޖެޓު ޕާކުކުރާނެ ސްލޮޓް
  • ފިއުލް ފާމް ކުރިމަތީގައި 13 ޖެޓު ޕާކުކުރާނެ ސްލޮޓް
  • ދެކުނު ފަޅީގައި 16 ޖެޓު ޕާކު ކުރާނެ ސްލޮޓް

އެމްއޭސީއެލް އިން ޕީކް ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޖެޓް ޕާކު ކުރާނެ ސްލޮޓުތައް އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަތާ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާއިރު، އެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ  ޕީކް ދުވަސްވަރު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޑިމާންޑް އިތުރުވަމުންދާތީ އޮޕަރޭޝަންތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

މި އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް، މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ ޕީކް ދުވަސްވަރު ނުވަތަ، ފިނި މޫސުމާ ދިމާވާ ދުވަސްވަރުގައި ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދުތައް އިތުރުވެއެވެ. މިހާރު ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދުތައް ހުރީ ދުވާލަކަށް ފަސްހާހަށް ވުރެ މަތީގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ކުންފުނީގައި ބައިވަރު މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތްތައް ހުރުމާއެކު، ވަގުތީ ރިޓެއިނަރ ކޮންޓްރެކްޓަރުން ބޭނުންވޭ: އެމްއޭސީއެލް
ޑްރަގް މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި އެމްއޭސީއެލްގެ ސީނިއަރ މުވައްޒަފަކު ޝަރުތުތަކާއެކު ދޫކޮށްލައިފި
"ސީ-ޓު-އެއަރ ކާގޯ ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް" ގެ ޚިދުމަތް ފަށަން ތިން ކުންފުންޏަކާއި ހަވާލުކޮށްފި
އެމްއޭސީއެލްގެ ޗެއާމަންގެ މަޤާމުން އެމްޔޫ މަނިކު އިސްތިއުފާދެއްވައިފި
ޑްރަގް އެތެރެކުރުމުގެ ތަހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ދެމަފިރިން: ލަގެޖުން 994 ގްރާމުގެ މަސްތުވާތަކެތި އަދި އަތްދަބަހުން 1751 ޑޮލަރު ފެނުނު
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ އައު ކާގޯ ޓަރމިނަލް ހުޅުވައިފި
ޖީޑީޕީ 6 ބިލިއަނުން 12 ބިލިއަނަށް އިތުރުކުރުމަށް އަހަރަކު ފަސް މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ގެންނަން ޖެހޭ: ސައީދު
ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުކުރުމާއެކު، ވީއައިއޭ ތަރައްގީކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކޮށްފި