ކ. މާލެ
|
28 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 08:29
އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރި ވިއްސާރަގައި ފެންބޮޑުވެގެން ގެއެއްގެ ބޭރުގައި ވެލިބަސްތާ ޖަހާފައި
އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރި ވިއްސާރަގައި ފެންބޮޑުވެގެން ގެއެއްގެ ބޭރުގައި ވެލިބަސްތާ ޖަހާފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ވިއްސާރަ
ވިއްސާރައިގައި އައްޑޫ ސިޓީގައި ގެއްލުން ލިބުނު ގެތަކުގެ އަދަދު 97ށް
 
ފޭދޫ އަވަށުން 60 ގެއެއްގައި ފެންބޮޑުވި
 
މަރަދޫ ފޭދޫގެ 5 ގެއެއްގައި ފެންބޮޑުވެ 1 ގެއިން ކަރަންޓް ދިޔަ

ބުދަ ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި އެ ސިޓީގެ 5 އަވަށެއްގެ 97 ގެއަކަށް ފެންވަދެ ގެއްލުންވެއްޖެއެވެ.

ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން ބުނީ ވިއްސާރައާއި ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީގެ 5 އަވަށެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާ އިރު މީގެ ތެެއިން މަރަދޫގެ 13 ގެއެއްގައި ފެންބޮޑުވި ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މަރަދޫ ފޭދޫގެ 5 ގެއެއްގައި ފެންބޮޑުވެ 1 ގެއިން ކަރަންޓް ދިޔަ ކަމަށާއި، އެ ގެއަށް ކަރަންޓް އަލުން ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފޭދޫ އަވަށުން 60 ގެއެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާ އިރު، ހިތަދޫ 9 ގެއެއްގެ ގޯތި ތެރޭގައި ފެންބޮޑުވެގެން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހުޅުދޫގެ 10 ގެއެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެންޑީއެމްއޭއިން ބުނެއެވެ.

އެންޑީއެމްއޭއިން ބުނީ މި ހާދިސާގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ގެއަކުން މީހުން ހުސްކޮށް އިންސާނި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފަދަ ހާލަތަކަށް ނުދާ ކަމަށެވެ. އަދި އައްޑޫ ސިޓީގެ އަވަށްތަކުގެ ފެން ހިއްކުމާއި، ކޯރުކެނޑުމާއި، ވެލި ބަސްތާ ޖެހުން ފަދަ މަސައްކަތުގައި ކައުންސިލާއި، އަވަށު އޮފީސްތަކުގެ އިތުރުން ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އަދި ދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓާއި ރޯޑް ޑިވަލަޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ އިތުރުން ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އެހީތެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ވިއްސާރައިގައި ލިބުނު ގެއްލުން ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނީ، ފެން ހިނދި އާންމު ހާލަތަކަށް ރުޖޫއުވުމުން ކަމަށް އެންޑީއެމްއޭއިން ބުނެއެވެ.

އެންޑީއެމްއޭއިން ބުނީ ވިއްސާރައިގައި ފުވައްމުލައްސިޓީގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވި ނަމަވެސް ގޭގޭގައި ފެންބޮޑުވެގެން ގެއްލުން ލިބޭ ހާލަތަކަށް ގޮސްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް