ބުރާސްފަތި 09 އޭޕުރިލް 2020
02 އައްސިދަ
1441 ޝައުބާން 16
ފަތިސް 04:49
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:27
ދުނިޔެ - ރަޝިއާ-އެމެރިކާ

ރަޝިޔާގައި ތިބި އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމެޓުންގެ އަދަދު މަދުކުރަން ރަޝިއާ އިން އަންގައިފި

  • ރަޝިއާ އިން ބުނަނީ ޑިޕްލޮމެޓުންގެ އަދަދު 455 ށް ދަށް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް

ރާއްޖެ އެމްވީ
raajjemv

ކ. މާލެ | 29 ޖުލައި 2017 | ހޮނިހިރު 11:11 | 2,344

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޓްރަމްޕް އަދި ރަޝިޔާގެ ރައީސް ޕޫޓިން ބައްދަލު ކުރައްވަނީ، ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާކަން ޓްރަމްޕް މީގެ ކުރިން ވަނީ ހާމަ ކުރައްވާފައި - ރޮއިޓަރސް

ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާއިން އެޅި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ރައްދުގައި، ރަޝިޔާގައި ތިބި އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމެޓުންގެ އަދަދު މަދު ކުރަން ރަޝިއާ އިން އެމެރިކާ އަށް ހުކުރު ދުވަހު އަންގައިފިއެވެ.

ރަޝިއާ އަށް ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން އެމެރިކާގެ ސެނެޓުން ފާސްކުރީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. ރަޝިއާގެ އިތުރުން އީރާނާއި އުތުރު ކޮރެޔާ އަށް ދަތިކުރުމުގެ އިތުރު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ވެސް އެމެރިކާ ސެނެޓުން ފާސްކުރި ބިލުގައި ހިމެނެއެވެ.

ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް އަމަލު ކުރަން ފަށާނީ، ސެނެޓުން ފާސްކުރި ބިލް ރައީސް ޓްރަމްޕް ތަސްދީގު ކުރައްވައި، ގާނޫނަކަށް ވުމަށް ފަހުގައެވެ.

އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކު އޭއެފްޕީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ، ބިލް ވައިޓްހައުސް އަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، ބިލް އޮތީ ރައީސް ޓްރަމްޕް ސޮއިކުރެއްވުމުގެ މަރުހަލާގައި ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާގެ ސެނެޓުން ރަޝިއާ އާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ފާސްކުރީ، ރައީސް ޓްރަމްޕް އާއި ރަޝިޔާގެ ރައީސް ޕޫޓިންއާ ދެ ބޭފުޅުންގެ ގުޅުން ވަރުގަދަވެފައިވާ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ މީޑިއާ އިން ބުނަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި އިރު ފިނި ހަނގުރާމަ އަށް ފަހު ދެގައުމުގެ ގުޅުން ދަށަށް ނުދާ މިންވަރަށް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ރަޝިއާ އާ އެމެރިކާއިން ބާއްވާ ގުޅުން ހީނަރުވަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ޔޫކްރޭންގެ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ރަޝިއާގެ ނުފޫޒް ފޯރުވުމާއި ނިމިގެން ދިޔަ އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ރަޝިއާ އިން ނުފޫޒް ފޯރުވި ކަމަށް ކުރެވޭ ޝައްކުތައް ހިމެނެއެވެ.

ރަޝިޔާގެ ޚާރިޖިއްޔާއިން އެމެރިކާ އަށް އަންގާފައި ވަނީ، ރަޝިޔާގައި ތިބޭ އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމެޓުންގެ އަދަދު 455 ށް ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ދަށް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. މިއީ އެމެރިކާގައި ރަޝިއާގެ ޑިޕްލޮމެޓުން ތިބި އަދަދު ކަމަށް ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ރަޝިއާގައި ތިބޭ އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމެޓުންނަށް ރަޝިއާ ސަރުކާރުން ދޭ އެހެން ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ވެސް ކަނޑާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ރަޝިއާގެ ޚާރިޖިއްޔާގެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.