ކ. މާލެ
|
25 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 06:14
އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ
އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ
ރޮއިޓާސް
އާސެނަލް
ލިވަޕޫލް މެޗުގެ ވާދަވެރިކަމުގެ ސަބަބުން އާޓެޓާ އަށް ހައިރާންކަމެއް!
 
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަތާ 20 އަހަރުވެފައިވާއިރު، އެއީ މިހާތަނަށް އޭނާ އަށް ފެނުނު އެންމެ ވަރުގަދަ އަދި އެންމެ ވާދަވެރި މެޗު

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާސެނަލް އިން ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ފެނުނީ، ވަރަށް ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ބޮޑު ހައިރާން ކަމެއް ލިބުނު ކަމަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

ލިވަޕޫލްގެ އެންފީލްޑުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ ދެ ޓީމު 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. އެ ނަތީޖާ އާއެކު އާސެނަލް އަދިވެސް އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ އެއް ވަނަ މަގާމުގަ އެވެ. ދެ ވަނައިގަައި އޮތީ ލިވަޕޫލް އެވެ.

އެ މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން އާޓެޓާ ބުނީ، އެއީ ފުޓުބޯޅައިގައި ޤަބޫލު ނުކުރެވޭ ފެންވަރުގެ މެޗެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަތާ 20 އަހަރުވެފައިވާއިރު، އެއީ މިހާތަނަށް އޭނާ އަށް ފެނުނު އެންމެ ވަރުގަދަ އަދި އެންމެ ވާދަވެރި މެޗު ކަމަށް ވެސް އާޓެޓާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް ދެ ޓީމުގެ ކުޅުމުގެ ފެންވަރާއި، ކުޅުންތެރިން މެޗަށް ތައްޔާރުވެފައި ތިބި ވަރާއި އަދި މޮޅުވާން އަޒުމު ކަނޑަ އަޅައިގެން ދެ ޓީމުން ދެއްކި ކުޅުމަކީ ވެސް ހައިރާންވާ ވަރުގެ ކުޅުމެއް ކަމަށް އޭނާ ޤަބޫލު ކުރެ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް މެޗުގައި އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިން ތަފާތު ހިތްވަރެއް ކުރި ކަމަށާއި، ކުޅުންތެރިންނަށް އެތައް ތައުރީފެއް ޙައްގު ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ، މިއަދު އާސެނަލް އޮތް ހިސާބަށް އެ ޓީމަށް އާދެވުނީ އެތައް ތަޖުރިބާތަކަކުން ކަމަށެވެ. އާސެނަލް އިން ލީގަށް ވާދަކުރާތާ ޖެހިޖެހިގެން ދެ އަހަރު ވެއްޖެކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ލީގުގައި އާސެނަލްގެ އައު ކުޅުންތެރިން އަންނަނީ އެމީހުންގެ ފެންވަރު ސާބިތުކޮށްދެމުން ކަމަށެވެ. އެކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އިތުރުން، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ވެސް މިވަގުތު އާސެނަލް އޮތީ އެ މީހުން އޮންނަން ބޭނުންވާ ހިސާބުގައި ކަމަށެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ބުނީ ކުރިއަށް ދެން އޮތް ވެސްޓް ހޭމް މެޗަކީ ވެސް އުނދަގޫ މެޗަކަށް ވާނެ ކަމަށާއި، އެ މެޗަށް ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރުވާން އިސްކަން ދޭނެ ކަމަށެވެ.

އާސެނަލްގެ ކޯޗުކަމާ އާޓެޓާ ހަވާލުވި ފަހުން އެ ޓީމުން އަންނަނީ ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރެމުންނެވެ. މިދިޔަ ސީޒަންގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ހޯދުމަށް ވެސް އެ ޓީމު ވަނީ ވާދަކޮށްފަ އެވެ. މި ސީޒަންގެ ލީގަށް ވެސް އެ ޓީމު ވާދަކުރަމުން އަންނައިރު، ގިނަ އަހަރުތަކަށް ފަހު އާސެނަލް އަންނަނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ވެސް ވާދަކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް