ކ. މާލެ
|
24 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 05:54
މެެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އެތުލެޓިކޯގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އެތުލެޓިކޯގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށް، އެތުލެޓިކޯ ތިން ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި
 
މެޗުން ލިބުނު މޮޅާއެކު އެތުލެޓިކޯ އިން ވަނީ ތިން ވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާ ފަހަތަށް ޖައްސާލައިފައި

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ސެވިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން ލީގު ތާވަލްގެ ތިން ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުވެ ރޭ އެތުލެޓިކޯގެ ދަނޑުގައި މި ދެ ޓީމު ނިކުތްއިރު، ތިން ވަނައިގައި އޮތީ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ އެވެ. ނަމަވެސް، މެޗުން މޮޅުވެ ތިން ވަނަ އަށް ޖެހިލުމުގެ ފުރުސަތު އެތުލެޓިކޯ އަށް އޮތެވެ. ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފައި، އެ ޓީމުން ވަނީ 1-0 އިން ސެވިއްޔާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފަ އެވެ.

މެޗުގައި ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ ވެސް އެތުލެޓިކޯ އިންނެވެ. އެ ޓީމުން މެޗުގައި ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނެގީ، ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ފުރަތަމަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ މާކޮސް ލޮރެންޓޭ އެވެ. އެ ލަނޑުގެ ފަހުން ވެސް އެތުލެޓިކޯ އަށް ވަނީ ލީޑު ފުޅާ ކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބިފަ އެވެ. އެ ފުރުސަތު ތަކުގެ ބޭނުން ނުކުރެވި އުޅެނިކޮށް، 70 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ކަގްލާ ސޮޔުންކޫ އަށް ވަނީ ސީދާ ރަތް ކާޑު ދައްކައި ދަނޑުން ފޮނުވާލައިފަ އެވެ. މެޗުގެ ބާކީ ބައި ދިހަ ކުޅުންތެރިންނާއެކު އެތުލެޓިކޯ އިން ކުޅުނުއިރު، ސެވިއްޔާ އަށް ލަނޑެއް ޖެހޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.

މެޗުން ލިބުނު މޮޅާއެކު އެތުލެޓިކޯ އިން ވަނީ ތިން ވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާ ފަހަތަށް ޖައްސާލައިފަ އެވެ. މިހާތަނަށް ކުޅުނު 18 މެޗުން އެތުލެޓިކޯ އަށް ލިބެނީ، 38 ޕޮއިންޓެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން ހަތަރު ވަނައިގައި ބާސެލޯނާ އަށް ވެސް ލިބެނީ 38 ޕޮއިންޓެވެ. ނަމަވެސް ލަނޑުގެ ގޮތުން ކުރި ހޯދަނީ އެތުލެޓިކޯ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް