ކ. މާލެ
|
23 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 05:34
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެޕްލިކޭޝަން (ބީއެމްއެލް)
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެޕްލިކޭޝަން (ބީއެމްއެލް)
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް
މި މަހުގެ 31 ގައި ބީއެމްއެލް ބަންދުވާނެ
 
ބްރާންޗުތައް ބަންދުވިޔަސް، އޭޓީއެމްތަކުންނާއި މޯބައިލް އަދި އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ

މި މަހުގެ 31 ގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ބަންދުވާނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފިއެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފަހު ދުވަސް ބޭންކުތައް ބަންދުވާ އިރު، ހަފްތާ ބަންދު ވަންނާތީ، ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗުތަކާއި ސާވިސް ސެންޓަރުތަކުން ހިދުމަތް ލިބޭނެ އެންމެ ފަހު ދުވަހަކީ މި މަހުގެ 28 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަސް ކަމަށެވެ. އަދި ދެން ހުޅުވާނީ ޖެނުއަރީ 2 ގައި ކަމަށެވެ.

އެ މުއްދަތުގައި ބްރާންޗުތައް ބަންދުވިޔަސް، އޭޓީއެމްތަކުންނާއި މޯބައިލް އަދި އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ ކަމަށް ބޭންކުން ބުންޏެވެ. އަދި ބީއެމްއެލްގެ ކޮންޓެކްޓު ސެންޓަރު މެދުވެރިކޮށް ވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތް ލިބޭނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް