ކ. މާލެ
|
21 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 20:54
ޓީސީއާއި މާޒިޔާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ޓީސީއާއި މާޒިޔާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
ފުޓްބޯޅަ
ޕްލޭން ފެއިލްވެ، އަންނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި 10 ޓީމު
 
ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ އެއްވެސް ޓީމެއް ރެލިގޭޓް ނުވާނެ: އެފްއޭއެމް

އެފްއޭއެމުގެ ޕްލޭން ފެއިލްވެ، އަންނަ އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނުގައި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި 10 ޓީމު ހިމަނަން އެފްއޭއެމުން ނިންމައިފި އެވެ.

އެފްއޭއެމުން މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ޕްލޭންކޮށް އިއުލާނުކުރީ އަންނަ އަހަރު މުޅި ރާއްޖެ އަށް ހުޅުވާލައިގެން ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލުން ދިވެހި ޕްރެމިއާ ލީގު ކުޅުމަށެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ހއ. އިން ފެށިގެން މ އަތޮޅާ ހަމައަށް ކޮލިފިކޭޝަން މެޗުތައް ވެސް ކުޅުނެވެ. ނަމަވެސް މާލީ ހާލާތާއި އިދާރީ ހިންގުން ބޮއްސުންލައި ކޮލިފިކޭޝަން ހުއްޓި އެފްއޭއެމުގެ ޕްލޭން ވަނީ ފެއިލްވެފަ އެވެ. އެ ޕްލޭންގައިވާ ގޮތުން އަތޮޅުތެރެއިން ކޮލިފައިވާ ތިން ޓީމާއި ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމާއެކު އަންނަ އަހަރު ދިވެހި ޕްރެމިއާ ލީގުގައި ކުޅޭނީ 12 ޓީމެވެ. އެއީ މިހާރު ވެސް ލީގުގައި އޮތް އަށް ޓީމާއެކުގަ އެވެ.

ނަމަވެސް މިހެންވެ މިހާރު ނިންމާފައިވަނީ އަންނަ އަހަރު ލީގުގައި 10 ޓީމު ހިމަނައިގެން ކުޅޭގޮތަށެވެ. އެއީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ އަށް ޓީމާއި ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލްގައި ކުޅޭ ދެ ޓީމެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭނެ އެވެ. އެއީ ލީގުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ކޮލިފައިވާނީ ޗެމްޕިއަން ޓީމު އެކަނި ކަމަށްވާތީ އެވެ.

އެފްއޭއެމުގެ މި އަހަރުގެ ޕްރެމިއާ ލީގު ފެށީ މި އަހަރު އެއްވެސް ޓީމެއް ރެލިގޭޓްނުކުރާ ގޮތަށް ކުލަބުތަކަށް އެންގުމަށްފަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް