ކ. މާލެ
|
19 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 16:41
އެސްޓީއޯ ހެޑް އޮފީސް
އެސްޓީއޯ ހެޑް އޮފީސް
ރާއްޖެއެމްވީ
އެސްޓީއޯ
އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން، ދެ ދުވަހުގެ ސޭލެއް!
 
ސޭލްގައި ކުރާ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް 20 އިންސައްތައާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ
 
20 ޑިސެމްބަރުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 59 ފަރާތަކަށް ޚާއްސަ ހަދިޔާތަކެއް ލިބޭނެ
 
ސޭލް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންގާރަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހު

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)ގެ 59 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން، ދެ ދުވަހުގެ ސޭލެއް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މި މަހުގެ 20 ވާ ބުދަ ދުވަހު އެސްޓީއޯއަށް 59 އަހަރު ފުރޭނެއެވެ. އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ސޭލް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންގާރަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

މި ސޭލް ކުރިއަށްދާނީ އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް، އަދި ރީޖަނަލް ފިހާރަތަކުގައި ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ. އެގޮތުން، ސޭލްގައި ކުރާ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް 20 އިންސައްތައާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުނީ 20 ޑިސެމްބަރުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 59 ފަރާތަކަށް ޚާއްސަ ހަދިޔާތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން މިދިޔަ އަހަރުވެސް ޚާއްސަ ސޭލެއް ކުރިއަށްގެންދިޔައެވެ. އެ ސޭލަށްވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު ލިބުނުކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުންޏެވެ.

ސޭލްގެ އިތުުރުން، އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން އެސްޓީއޯގެ ތާރީޚާ ބެހޭގޮތުން ޚާއްސަ ސޯޝަލްމީޑިއާ ކެމްޕެއިނެއް ހިންގުމަށްވެސް ވަނީ ރާވާފައެވެ. އަދި އެސްޓީއޯ ސްޓާފުންގެ މެދުގައި އަގުހުރި ގިނަގުނަ އިނާމުތައް ލިބޭނޭހެން، އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ރާވާފައިވާކަމަށްވެސް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް