ކ. މާލެ
|
18 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 13:22
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ސައީދު
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ސައީދު
ޓްވިޓަރ
ބިދޭސީންގެ އަދަދުތައް
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ރަސްމީ ރެކޯޑުތައް ޑިލީޓު ކުރި މައްސަލައާ ވަޒީރު ޙަވާލުވެވަޑައިނުގެންނެވި
 
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ސައީދަށް ތަކުރާރުކޮށް ގުޅާލުމުންވެސް ފޯނަށް ޖަވާބު ދެއްވާފައެއް ނުވޭ

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފޮރިން ލޭބަރ ސްޓެސްޓިކްސް އެންޑް އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް ރިޕޯޓެއް ފުހެލާފައިވަނީ ވަޒީރު އަންގަވައިގެން ނޫންކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އާންމުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައިވާއިރު، އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ސައީދު ވިދާޅުވީ، މިނިސްޓްރީގެ ރަސްމީ އެއްވެސް ޓްވީޓެއް އޭނަ އަންގަވައިގެން ޑިލީޓްކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި އެކަންކުރި ސަބަބު ތަޙްޤީޤްކުރަން މިހާރު އަންގަވާފައިވާނެކަމަށްވެސް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މި އަހަރު ނެރުނު ފޮރިން ލޭބަރ ސްޓެސްޓިކްސް އެންޑް އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް ރިޕޯޓުގައި ވާގޮތުން، ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް 139،220 ބަންގްލަދޭޝް މީހުން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އެބަދެއެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން ކުރިން އެ މައުލޫމާތު ފެނުނުނަމަވެސް ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ހުރިހާ ރެކޯޑެއް ޑިލީޓްކޮށްފައެވެ.

ރެކޯޑުތައް ފުހެލާފައިވާ މައްސަލައިގައި ރާއްޖެއެމްވީން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ސައީދަށް ތަކުރާރުކޮށް ގުޅާލުމުންވެސް ފޯނަށް ޖަވާބު ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް