އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ގަތަރުގެ މައްސަލަ

ގަތަރުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން އދ އިން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ: ގަތަރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު

  • ގަތަރުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް އަދިވެސް އަލި މަގެއް ނުފެނޭ

ކ. މާލެ | 28 ޖުލައި 2017 | ހުކުރު 11:41 | 1,288

ގަތަރަކީ މުއްސަނދި އަދި ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތީ ގައުމެއް - ގޫގުލް

ގަތަރުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން އދ އިން އެހީތެރިވުމަށް ގަތަރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝެއިޚް މުހަންމަދު ބިން އަބްދުއްރަހްމާން އަލް ސާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަނެއްކާވެސް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. 

 

ގަތަރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މިހެން ވިިދާޅުވީ ގަތަރުގެ މައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން އދ. ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭސް އާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ފަހު ރިޕޯޓަރުންނާއި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. 

 

ގަތަރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ގަތަރުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގައި އދ. ގެ ސެކިޔުރިޓީ ކައުންސިލާއި، ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ އަދި އދ. ގެ ހުރިހާ ގުނަންތަކުގެވެސް ރޯލެއް އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ގަތަރުން މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން އެތައް ފަހަރަކު ބުނެފި ކަމަށާއި ގަަަތަރުން ބޭނުން ވަނީ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކަންކަން ހައްލު ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. 

 

ގަތަރުން ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރު ދޭ ކަމަށް ބުނެ ގަތަރާއި އޮންނަ ޑިޕްލޮމިޓިކް ގުޅުން އަރަބި ހަ ގައުމަކުން ކަނޑާލީ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި ގަތަރާއި ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ކަނޑާލި ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސައުދީ، މިސްރު، ޔޫއޭއީ، އަދި ބަހްރައިން އިން ވަނީ ގަތަރާއި އެކު އޮންނަ ގުޅުން، އެއްގަމު، ވައި، އަދި ކަނޑު މަގުންވެސް ކަނޑާލާފައެވެ. 

 

ގަތަރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝެއިޚް މުހަންމަދު ބިން އަބްދުއްރަހްމާން އަލް ސާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވިދާޅުވީ ގަތަރާއި އެކު އޮންނަ ގުޅުން، އެއްގަމު، ވައި، އަދި ކަނޑު މަގުން ކަނޑާލި ގައުމުތަކުން ބައިނަލް އަގްވާމި ގާނޫނުތަކާ ހިލާފުވެފައިވާ ކަމަށާއި އަދި އެގައުމުތަކުން "ގޮތްދޫނުކުރުން" ދައްކަމުން ދާ ކަމަށާއި މައްސަަލަ ހައްލުކުރުމަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއްވެސް ނާޅާ ކަމަށެވެ. 

 

 

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.