ކ. މާލެ
|
17 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 13:16
ބީއެމްއެލް ސްޓާ އެވޯޑު ލިބުނު މުވައްޒަފުން
ބީއެމްއެލް ސްޓާ އެވޯޑު ލިބުނު މުވައްޒަފުން
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް ސްޓަރ އެވޯޑު 20 މުވައްޒަފަކަށް
 
މިއީ 2017 އިން ފެށިގެން ދެމުން އަންނަ އެވޯޑެއް

މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ދޭ 'އެމްޕްލޯއީ ސްޓަރ އެވޯޑްސް' 20 މުވައްޒަފަކަށް ދީފިއެވެ.

އެ ބޭންކުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާއެއްގައި އެވޯޑް ހާސިލްކުރި މުވައްޒަފުންނަށް އެވޯޑު ދެއްވީ އެ ބޭންކުގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ކާލް ސްޓުމްކައެވެ.

ކޮންމެ މަހަކު ބާއްވާ މި އެވޯޑަށް ހުށަހެޅޭ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނަކީ ބޭންކަށާއި މުޖުތަމައަށް އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްދީފައިވާ އަދި މަސައްކަތާއި އަހުލާގުގައި ލާމަސީލު މުވައްޒަފުން ކަމަށް ބީއެމްއެލުން ބުންޏެވެ. އަދި އެއީ ތައުލީމާއި، ކުޅިވަރުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ހަރަކާތްތަކުން މުވައްޒަފުން ހޯދާ ކާމިޔާބީ ފާހަނގަކޮށް ދޭ އެވޯޑެއް ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ ކާލް ސްޓުމްކަ ވިދާޅުވީ އެ އެވޯޑާއެކު ބޭންކުގެ ކަސްޓަމަރުންނާއި، ބޭންކުގެ ހިދުމަތް ލިބޭ މުޖުތަމައުގެ ލާބައާއި މަންފާއަށްޓަކައި ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުން ކުރާ ބުރަ އަދި ފަރުވާތެރި މަސައްކަތް ފާހަނގަކޮށް އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ކަމަށެވެ. އަދި ގަވައިދުން ދެމުންދާ މި އެވޯޑަކީ މުވައްޒަފުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ހިތްވަރު ލިބިގެންދާނެ އެވޯޑެއްކަން ވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މުވައްޒަފުންކުރަމުންދާ ލާމަސީލު މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ބީއެމްއެލުން އެމްޕްލޯއީ ސްޓަރ އެވޯޑްސް ތައާރަފްކޮށްފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. މި އެވޯޑްގެ އިތުރުން، ބޭންކުގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމަށް 'ސްޓާފް އެވޯޑްސް' އަދި ބޭންކަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ހިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމަށް 'ލޯންގް ސަރވިސް އެވޯޑްސް' ވެސް އެ ބޭންކުން އަންނަނީ ދެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް