ކ. މާލެ
|
13 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 22:22
ޒެލެންސްކީ ބައިޑެންއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ޒެލެންސްކީ ބައިޑެންއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރޮއިޓާސް
އެމެރިކާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ހަތިޔާރު ދިނުން
ޔޫކްރެއިނަށް އިތުރު 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިމަޖެންސީ ހަތިޔާރު ދެއްވުމަށް ބައިޑެން ވައުދުވެވަޑައިގެންފި
 
މި އެހީ ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ، އެމެރިކާގެ ބޯޑަރު ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އުފެދިފައިވާ ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކާ ގުޅިގެން

ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީއާއެކު އޯވަލް އޮފީހުގައި އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަސްކަރީ އެހީއެއް ދެއްވާނެކަމަށް ކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ.

މި އެހީ ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ އެމެރިކާގެ ބޯޑަރު ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އުފެދިފައިވާ ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކާ ގުޅިގެން، މިދިޔަ ހަފުތާގައި ސެނެޓުގައި ޔޫކްރެއިނަށް 60 ބިލިއަން ޑޮލަރު ލިބޭނެ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ގާނޫނަށް ހުރަސް އެޅުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ބައިޑަން ވަނީ ރިސެސްގެ ކުރިން ހުއްޓިފައި އޮތް ފައިސާ ފާސްކުރުމަށް ކޮންގްރެސްއަށް ގޮވާލައްވައި، އެކަން ނުކޮށްފިނަމަ ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއާ ޕޫޓިންއަށް ފައިދާކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. 

އަލަށް އިއުލާނުކުރި 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޕެކޭޖުގެ ދަށުން، ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ކޮންގްރެސްގެ ހުއްދަނެތި ހަތިޔާރު ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ ރައީސްގެ އޮތޯރިޓީން ހޯދައި، ހަތިޔާރާއި މިސައިލާއި ޑިމޮލިޝަން އިކުއިޕްމަންޓާއި އެހެނިހެން ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

މީގެ ކުރިން ޒެލެންސްކީ ވަނީ، ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ޔޫކްރެއިނުން ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދިންތާ ހަ މަސް ފަހުން އިތުރު ތާއީދަކަށް ވަކާލާތު ކުރުމަށް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މައިކް ޖޯންސަންއާއި ސެނެޓަރުންނަށް ފުރުސަތު ދެއްވާފައެވެ. ނަމަވެސް ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ލީޑަރު މިޗް މެކްކޮނެލް ވަނީ ކްރިސްމަސްގެ ކުރިން ކޮންގްރެސްއަށް ސަޕްލިމެންޓްރީ ފަންޑިންގ ފާސްކުރެވޭނެކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. 

ރަޝިޔާއިން އިންޒާރު ދީފައިވަނީ މިހާރު ޔޫކްރެއިނަށް ދެމުންދާ ބޭރުގެ ހަތިޔާރުތަކުގެ ސަބަބުން ހަނގުރާމައިގެ ނަތީޖާއަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް، ހަނގުރާމަ ދިގުލައިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބައިޑަންގެ އާ ވައުދުފުޅަކީ އެތެރޭގެ ސިޔާސީ މައްސަލަތަކަށް ބެލުމެއްނެތި ޔޫކްރެއިނަށް ތާއީދު ކުރުމުގައި ދެމިތިބުމަށް ހުޅަނގުގެ އަޒުމް އޮތްކަމުގެ އިޝާރާތެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް