ކ. މާލެ
|
10 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 10:59
ފުލުހުންގެ އިދާރާ
ފުލުހުންގެ އިދާރާ
ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް
މާރާމާރީ ހިންގުން
ހުޅުމާލޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ޙަމަލާދީ ކުޑަކުއްޖަކު ޒަޚަމުކުރި މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ: ފުލުހުން
 
އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ މައުލޫމާތެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބިފައިވާނަމަ، އެ މައުލޫމާތެއް އެ އިދާރާއާ ހިއްސާ ކުރުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އެދިފައި

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސެންޓްރަލް މޯލްގެ ލިފްޓު ތެރޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ކުޑަކުއްޖަކަށް ޙަމަލާދީ ޒަޚަމުކުރި މައްސަލައެއް އެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅިފައިނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން މިހެން ބުނެފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސެންޓްރަލް މޯލްގެ ލިފްޓު ތެރޭގައި ފުރާވަރުގެ ކުއްޖަކަށް މާރާމާރީ ހިންގައި ޒަޚަމުކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މީސްމީޑިޔާ އަދި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ދައުރުވަމުންދާ ޚަބަރަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން ފުލުހުން ބުނީ އެފަދަ މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިފައެއް ނުވާ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް އެފަދަ ކަމެއް ހިނގިތޯ ބެލުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން މިހެން ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް، މިފަދަަ ހާދިސާ ހިނގި ކަމަށް ބުނެ، ފުލުހުން އާދީއްތަ ދުވަހު ޓްވީޓެއް ވެސް ކުރިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ޓްވީޓު ފަހުން ވަނީ ޑިލީޓްކޮށްލާފައެވެ.

އަދި އޭގެ ފަހުން ފުލުހުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ އެފަދަ ހާދިސާއެއް ހިނގާފައިވޭތޯ ބެލުމަށް އެ ހާދިސާ ހިނގި ކަމަށް ބުނާ ތަނާއި ސަރަހައްދު ބަލައި، އެ މަންޒަރު ފެނުނު މީހަކުވޭތޯ ނުވަތަ އެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ މީހަކުވޭތޯ ބެލުމަށް އެ ސަރަހައްދުން މީހުންނާ ސުވާލު ކުރުމުގެ އިތުރުން، ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ކްލިނިކްތަކަށް ފަރުވާހޯދުމަށް ދައްކާފައިވޭތޯ ބެލުމާއި އެ ސަރަހައްދުން ލިބެންހުރި ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖް ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެހެންކަމުން މި ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 3322111 އަށް ގުޅައި ހިއްސާ ކުރުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

މިފަހަކަށް އައިސް މާލެ ސަރަހައްދުގައި މާރާމާރީގެ މައްސަލަތައް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން މާލޭގެ ޗީބޯ ރެސްޓޯރަންޓް ހުންނަ ގޯޅީގެ ތެރޭގައި ހިނގި މާރަމާރީ އާއި ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ އެޕާޓްމެންޓެއްގައި އާއިލީ މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ ހިންގި މާރާމާރީ ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ވެސް ނުރައްކާތެރި މާރާމާރީއެއް ހިންގައި، ދެ މީހަކު ޒަޚަމުކޮށްލައިފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް