ހޮނިހިރު 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020
06 އަތަ
1442 ސަފަރު 08
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ރެފިއުޖީންނަށް ހަމަލާދިނުން

މާޗްމަހު ރެފިއުޖީންގެ ބޯޓަކަށް ދިން ހަމަލާގެ ތުހުމަތު ސައުދީ ކޯލިޝަނަށް

  • 140 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ތިބި އެ ބޯޓަށް ދިން ހަމަލާގައި 42 މީހުން މަރުވެ 34 މީހުން ޒަޚަމްވި
  • އެ ބޯޓަށް ހަމަލާދިނީ ރެޑްސީގެ ހުދައިދާ ބަނދަރު ކައިރީ އޮއްވައި
  • ހެލިކޮޕްޓަރ އޮޕަރޭޓް ކޮށްފައިވަނީ އަސްކަރީ މަނަވަރަކުން ކަމަށް ވުމަކީ ގާތްކަމެއް ކަމަށް ރިޕޯޓްގައިވޭ

ކ. މާލެ | 28 ޖުލައި 2017 | ހުކުރު 11:37 | 1,119

ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ހޯމަ ދުވަހު ހުށަހެޅި ރިޕޯޓް ބުނާގޮތުން 140 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ތިބި އެ ބޯޓަށް ދިން ހަމަލާގައި 42 މީހުން މަރުވެ 34 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވޭ - ގޫގުލް

ސޯމާލިއާގެ ރެފިއުޖީން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރި ބޯޓަކަށް މާޗް މަހު ދިން ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއަކީ ސައުދީ އިސްވެ އޮވެ އުފައްދާފައިވާ އަސްކަރީ ކޯލިޝަނުން ދީފައިވާ ހަމަލާއެއްކަމަށް އދ.ގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓެއްގައި ތުހުމަތުކޮށްފިއެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން މި ހަމަލާގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ވަކިވަކި ފަރާތްތައް ފޮރުވުމަށް ސައުދިއާ ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރުގައި ހިމެނޭ ގައުމުތަކުން އުޅެފައިވާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އދގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ހޯމަ ދުވަހު ހުށަހެޅި ރިޕޯޓް ބުނާގޮތުން 140 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ތިބި އެ ބޯޓަށް ދިން ހަމަލާގައި 42 މީހުން މަރުވެ 34 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވެއެވެ.

 

ބުދަ ދުވަހު ރޮއިޓާސްއަށްވެސް ލިބިފައިވާ 185 ސަފްހާގެ ރިޕޯޓްގައިވާގޮތުން ހެލިކޮޕްޓަރުން ދިން އެ ހަމަލާގައި 7.62 މިލިމީޓަރުގެ ވަޒަންތައް އަރާފައި ހުއްޓެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ހަތިޔާރާއެކު ބޭނުންކުރެވޭނެ ވަރުގެ ހެލިކޮޕްޓަރު އެ ސަރަހައްދުގައި ގެންގުޅެމުންދާ ހަމައެކަނި ފަރާތަކީ ސައުދީއާ ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

 

ހެލިކޮޕްޓަރ އޮޕަރޭޓް ކޮށްފައިވަނީ އަސްކަރީ މަނަވަރަކުން ކަމަށް ވުމަކީ ގާތްކަމެއް ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

 

ރެޑްސީގެ ހުދައިދާ ބަނދަރު ކައިރީ އޮތް އެ ބޯޓަށް ހަމަލާދިނީ ޔަމަނުގެ ހޫސީންނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ކޯލިޝަނުން ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތު އެ ކޯލިޝަނުން ދޮގުކުރެއެވެ.

 

ސައުދީ އަރަބިއްޔާއާއި ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަނުން، އޭގެ ތެރޭގައި މިސްރާއި ޔޫއޭއީ،ބަހްރެއިން އަދި އުރުުދުންއިންވަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުން ގަބޫލުކުރާ ޔަމަނުގެ ސަރުކާރުކަމަށްވާ ރައީސް އަބްދު ރައްބޫ މަންސޫރު ހާދީގެ ސަރުކާރުގެ ދިފާއުގައި ހޫސީންނާ ދެކޮޅަށް 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ 26 ގައި ހަމަލާދޭން ފަށާފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.