ކ. މާލެ
|
10 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 06:41
ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގަން ކްލޮޕް
ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގަން ކްލޮޕް
ރޮއިޓާސް
ލިވަޕޫލް
އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ މޮޅު ކުޅުމެއް ނުދެއްކުނު ނަމަވެސް، މޮޅުވުމުން ކްލޮޕް އުފާވެފައި
 
ކްލޮޕް ބުނީ މިއީ މެޗެއްގެ 76 ވަނަ މިނެޓާ ހަމައަށް ދިޔައިރު ވެސް، ރަނގަޅަށް ނުކުޅެވި އޮތް ޓީމެއް، އެ މެޗަކުން މޮޅުވިތަން އޭނާ އަށް ފެނުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކްރިސްޓަލް ޕެލެސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ކުޅުމެއް ނުދެއްކުނު ނަމަވެސް، މެޗުން މޮޅުވުމުން އުފާވާ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގަން ކްލޮޕް ބުނެފިއެވެ.

ކްލޮޕް މިހެން ބުނީ ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކްރިސްޓަލް ޕެލެސްގެ ދަނޑުގައި އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ، ހޯދި މޮޅަށް ފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ލިވަޕޫލުން މެޗު ކާމިޔާބު ކުރީ ވެސް، ޕެލެސް އިން ލީޑު ނަގާފައި ވަނިކޮށް، ފަހަތުން އަރައި ދެ ލަނޑު ޖަހައިގެންނެވެ.

ކްލޮޕް ބުނީ މިއީ މެޗެއްގެ 76 ވަނަ މިނެޓާ ހަމައަށް ދިޔައިރު ވެސް، ރަނގަޅަށް ނުކުޅެވި އޮތް ޓީމެއް، އެ މެޗަކުން މޮޅުވިތަން އޭނާ އަށް ފެނުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މެޗުގައި ލިވަޕޫލްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު އެ ޓީމުން ޖެހުމާ ހަމައަށް، ޓީމުގެ ފަރާތުން ފެނުނީ އެންމެ ބޭނުންވި ކުޅުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ލަނޑާއެކު ލިވަޕޫލުން މެޗުގެ ތެރެއަށް ފުރިހަމަ އަށް ވަންކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރި އެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުގެ ދެ ވަނަ ލަނޑެއް ޖަހައި، މެޗުން ފުރިހަމަ މޮޅެއް ހޯދިކަން ވެސް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ކްލޮޕް ވަނީ، ލިވަޕޫލަށް ކުޅެމުން އަންނަ މިޞްރުގެ ފޯވާޑް މުޙައްމަދު ޞަލާޙު އަށް މަރުޙަބާ ކިޔައިފައެވެ. އެ މެޗުގައި ޞަލާޙު ޖެހި ލަނޑަކީ ލިވަޕޫލްގެ ޖާޒީގައި އޭނާ ޖެހި 200 ވަނަ ލަނޑެވެ. ކްލޮޕް ބުނީ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހެނީ ރަނގަޅަށް ކުޅެވޭ މެޗުތަކުގައި ކަމަށް ވެއްޖެ ނަމަ، 200 ލަނޑު ހަމަކުރުމަކީ ނުވާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ޞަލާޙު އަކީ މޮޅަށް ކުޅޭ، މޮޅު ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ލިވަޕޫލްގެ ޖާޒީގައި ޞަލާޙު އަންނަނީ އެކަން ދައްކައި ދެމުން ކަމަށް ވެސް ކްލޮޕް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ލީގުގައި ދެން ލިވަޕޫލަށް އޮންނަނީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮަޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ. އޭގެ ކުރިން މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު، ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގު ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ޔޫނިއަން ސެއިންޓް ގިލޮއިސްއާ ދެކޮޅަށް އެ ޓީމު ނިކުންނާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް