ކ. މާލެ
|
8 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 11:44
އައިއެލްޓީއެމް ކޭންސްގައި ރާއްޖޭގެ ސްޓޭންޑެއްގައި މައުލޫމާތު ދެނީ
އައިއެލްޓީއެމް ކޭންސްގައި ރާއްޖޭގެ ސްޓޭންޑެއްގައި މައުލޫމާތު ދެނީ
އެމްއެމްޕީއާރްސީ
ބައިނަލްއަގުވާމީ ލަގްޒަރީ ޓްރެވަލް މާކެޓު
ބައިނަލްއަގުވާމީ ލަގްޒަރީ ޓްރެވަލް މާކެޓުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ
 
ރާއްޖެ އިސްތިހާރުކުރަން މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު 23 އާ ހަމައަށް 348 ހަރަކާތެއް ވަނީ ބާއްވާފައި
 
މި ފެއާ ކުރިއަށްދިޔައީ މިމަހުގެ 4-7 އަށް ފްރާންސްގައި

އިންޓަނޭޝަނަލް ލަގްޒަރީ ޓްރެވަލް މާކެޓް، (އައިއެލްޓީއެމް) ކޭން 2023ގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

މި ފެއާގައި މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ފަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން، (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އާއެކު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތެރިވާ 8 ކުންފުންޏަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މި ފެއާ ކުރިއަށްދިޔައީ މިމަހުގެ 4-7 އަށް ފްރާންސްގެ ޕްލޭ ޑެ ފެސްޓިވަލްސް އެ ޑު ކޮންގްރޭގައެވެ.

އައިއެލްޓީއެމް ކޭންއަކީ ފްރާންސްގައި ބާއްވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ފެއާތަކުގެތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އެއް ފެއާއެވެ. މި ފެއާ މެދުވެރިކޮށް ބައިނަލްއަގުވާމީ މާކެޓުތަކުގެ ތެރެއިން ފްރާންސާއި އެމެރިކާ، ޔޫކޭ، އިޓަލީ އަދި ޖަރުމަނުގެ ލަގްޒަރީ ޓްރެވަލް ޓްރޭޑް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ.

އައިއެލްޓީއެމް ކޭންގައި އިންޑަސްޓްރީ ޕާޓްނަރުންނަށް ޓްރެވަލް ޓްރޭޑާއި ބައްދަލުކޮށް، ޕާޓްނާޝިޕްތައް އިތުރުކޮށް ރާއްޖޭގެ ލަގްޒަރީ ސެގްމަންޓާއި ގުޅުންހުރި މުހިންމު މައުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދީ، ވަކިވަކި ލަގްޒަރީ ޕްރޮޕަޓީތަކާއި ތަޖުރިބާތައް ޕްރޮމޯޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތުތައް ވެސް ލިބިގެންދިޔަ ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން ބުނެއެވެ.

މި ފެއާގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ރާއްޖޭގެ ސްޓޭންޑް ފަރުމާކުރީ ރާއްޖޭގެ ލަގްޒަރީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިފަތަކާއެކުގައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ދުނިޔެއަށް އިސްތިހާރުކޮށް ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުންފުނިތަކާއި ގުޅިގެންދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު 23 އާ ހަމައަށް 348 ހަރަކާތެއް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ކުރިއަށްގެންދެވުނު ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ބުނެއެވެ.

ރާއްޖެއަށް މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 1.7 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާއިރު އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރަނީ ރަޝިއާއިންނެވެ. އޭގެ އިތުރުން އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާ އިން ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އަންނަނީ ޒިޔާރަތް ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް