ކ. މާލެ
|
7 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 15:02
ގަލޮޅު ސަހަރާ ކައިރިއަށް އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ އާއިލާގެ މީހުން އެއްވެފައި
ގަލޮޅު ސަހަރާ ކައިރިއަށް އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ އާއިލާގެ މީހުން އެއްވެފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
އަބްދުﷲ ރަޝީދު
އަބްދުﷲ ރަޝީދު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ވަނިކޮށް މަރުވި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށް
 
އުމުރުން 43 އަހަރުގެ އަބްދުﷲ ރަޝީދު މަރުވީ އޭނާގެ މެޔަށް ތަދެއް އަރައިގެން އުޅުމަށްފަހު ކަމަށް ފުލުހުން ބުނޭ
 
އެ މައްސަލައިގައި އިހުމާލެއް ވޭތޯ ބެލުމަށް ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ދަނީ ބަލަމުން

ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުއްޓާ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު 25 ގައި މަރުވި ގދ. ހޯނޑެއްދޫ، އަބްދުﷲ ރަޝީދު މަރުވި މައްސަލައިގައި ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނީ އަބްދުﷲ ރަޝީދު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ވަނިކޮށް މަރުވި މައްސަލައިގައި އިހުމާލެއް ވޭތޯ ބެލުމަށް ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ޕީޖީ އޮފީހުން އެ މައްސަލައިގައި ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވާ ލަފާއާއި އިރުޝާދު ދެމުންދާކަމަށެވެ.

Advertisement

އަބްދުﷲ ރަޝީދު މަރުވީ ފުލުހުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ގދ. ހޯނޑެއްދޫ އިން އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްގެން އެ އަތޮޅުގެ މަޑަވެލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ގެންދަނިކޮށެވެ. އޭނާ މަރުވީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އުމުރުން 43 އަހަރުގެ އަބްދުﷲ ރަޝީދު މަރުވީ އޭނާގެ މެޔަށް ތަދެއް އަރައިގެން އުޅުމަށްފަހު ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް ލޯންޗަށް އެރުވުމުން މޭގައި ރިއްސާތީ އޭނާ އެ ވާހަކަ ފުލުހުން ކައިރީ ބުނުމުން ފުލުހުން އެކަމަށް ސަމާލުކަން ނުދޭ ކަމަށް އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ އާއިލާ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެންވެ އޭނާ މަރުވީ ފުލުހުންގެ އިހުމާލުން ކަމަށް އާއިލާ އިން ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް