ކ. މާލެ
|
7 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 12:41
ހުޅުމާލެ
ހުޅުމާލެ
އެންވަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ
ހުޅުމާލެ ސާފުކުރުން
ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ހުޅުމާލެ އިން 60 ޓަނުގެ ކުނި އާބަންކޯއިން ނަގައިފި
 
މި މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ވެސް މަދިރި އާލާވުން މަދުކުރުމަށް މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ޑެންގީ އިޖާބަ"އިގެ ނަމުގައި ހަރަކާތެއް އާބަންކޯ އިން ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި

އާބަންކޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ހުޅުމާލެ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި 60 ޓަނުގެ ކުނި ނަގާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

އާބަންކޯއިން ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ އައު މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަގާމަށް ހަވާލުވެވަޑައިގެން، ފަޒުލް ރަޝީދު ފެއްޓެވި މި މަސައްކަތުގެ ދަށުން، އާބަންކޯގެ މުވައްޒަފުން ގެންދަނީ 30 ނޮވެމްބަރުން ފެށިގެން ހުޅުމާލޭގައި އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުނި ނަގައި ސާފުކުރަމުން ކަމަށެވެ.

އަދި މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހުޅުމާލެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި އަދި ދެވަނަ ފިޔަވަހިން އެންމެ ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި 60 ޓަނުގެ ކުނި ނަގާފައިވާ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

Advertisement

މި މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ވެސް، ހުޅުމާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި ކުނި ނައްތާލައި ސާފުކުރުމަށް އެކި މަސައްކަތްތައް އެ ކުންފުނިން އިސްނަގައިގެން ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. އެގޮތުން މަދިރި އާލާވުން މަދުކުރުމަށް މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ޑެންގީ އިޖާބަ" ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މި މަސައްކަތްތަކާ މެދު އާބަންކޯ އިން ބުނީ ހުޅުމާލެއަކީ ސާފުތާހިރު ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަކީ އެ ކުންފުނީގެ އަމާޒެއް ކަމަށާއި އެ އަމާޒަށް ވާސިލްވުމަށް ވަކިވަކި ފަރުދުން ވެސް އެބައެއްގެ ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކޮށް، ކުނި ޖަމާކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކަށް ކުނި ޖަމާކުރުމަށާއި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް