ކ. މާލެ
|
7 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 11:54
އީރާންގެ ކޯޗު ކުއެރޯޒް
އީރާންގެ ކޯޗު ކުއެރޯޒް
ރޮއިޓާސް
އޭޝިއާ ފުޓްބޯޅަ
ކުއެރޯޒް ގަތަރުގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިކުރީ ކީއްވެ؟
 
މަގާމުން ވަކި ކުރުމުން ކުއެރޯޒް ވަކި އެއްޗެއް ނުބުނޭ

ގަތަރުގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވިތާ ގާތްގަނޑަކަށް އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން ކޯޗު ކާލޮސް ކުއެރޯޒް ވަނީ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައެވެ. އޭޝިއަން ކަޕަށް މަހަކަށްވުރެ ކައިރިވެފައިވަނިކޮށް ދިފާއީ ޗެމްޕިއަން ޓީމު ކުއްލި ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނައީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟

ކުއެރޯޒަކީ ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗެކެވެ. މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗުކަމާއި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ހެޑްކޯޗުކަން ކުރިއެވެ. ޕޯޗުގަލް އާއި އިރާން އަދި މިސްރު ފަދަ ގައުމުތަކުގެ ހެޑްކޯޗުކަން ވެސް ކުރިއެވެ. އޭނާ އަށް ގަތަރުގެ ގައުމީ ކޯޗުކަން ދިނީ މި ޕްރޮފައިލަށް ބަލައި އެންމެ ފަހުގެ ވޯލްޑްކަޕަށް ފަހުއެވެ. އެއީ ގަތަރުގައި ބޭއްވި ވޯލްޑްކަޕުގައި ގަތަރު ހޯދި ދެރަ ނަތީޖާ އާއި ކުއެރޯޒް ކޯޗުކޮށްދިން އިރާނު ޓީމުގެ ފަންވަރު ވަޒަންކުރެވުމުންނެވެ.

ގަތަރުން ކުއެރޯޒްގެ އަގުބޮޑު ކޮންޓްރެކްޓް އުވާލި ސީދާ ސަބަބެއް ނުބުނެއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ގަތަރުގެ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ބޭނުންވެގެން ގެނައި ބަދަލެކެވެ. ދެ ފަރާތް އެއްބަސްވެގެން ކޮންޓްރެކްޓް ނިމުނު ވާހަކަ ދެއްކީ މިހެންވެއެވެ. މިކަމާ ކުއެރޯޒް ވެސް އަދި ވަކިއެއްޗެއް ނުބުނެއެވެ. އޭނާ ހަނު ހުރީ ވެސް އަމިއްލަ އަށް ނިންމި ނިންމަކަށްނުވާތީ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

Advertisement

ގަތަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ދިރާސީކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނަނީ ކުއެރޯޒް ވަކިކުރުމުގެ ފަހަތުގައިވަނީ މައިގަނޑު ދެ ސަބަބެކެވެ. ފުރަތަމަ ސަބަބަކީ މާބޮޑަށް ޑިފެންސިވް ގޭމަކަށް އިސްކަންދިނުމެވެ. ގަތަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ބައްޓަންކުރަން އެ ގައުމުން ބޭނުންވަނީ ޔޫރަޕުގެ އެޓޭކިން ގޭމަށެވެ. މިބަދަލު ކުއެރޯޒަކަށް ނުގެނެވުނެވެ.

ދެ ވަނަ ސަބަބަކީ ގަތަރުގެ އެސްޕަޔާ އެކެޑަމީގެ ޒުވާން ކުދިންނަށް ގައުމީ ޓީމުގައި ވިދާލާނެ ފުރުސަތު ނުދެވުނެވެ. ނޫންނަމަ އެކެޑަމީ ގްރެޖުއޭޓުން ހިމަނައިގެން ވަރުގަދަ ޓީމެއް ބިނާކުރުމުގެ މިސްރާބަށް ދަތުރު ނުކުރެވުމެވެ.

މިހެންވެ އައު ކޯޗަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އަނެއްކާ ވެސް އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ އެނގޭ ސްޕޭން މީހެކެވެ. އޭޝިއަން ކަޕް ދިފާއު ނުކުރެވުނަސް އޭނާގެ ޓާގެޓަށް އޮތީ ރަނގަޅު ވަރުގަދަ ޓީމެއް ބިނާކުރުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް