ކ. މާލެ
|
7 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 06:40
ހިޔާ ފްލެޓް
ހިޔާ ފްލެޓް
އަމްނާ އިމާދު
ހިޔާ ފްލެޓެއްގައި މާރާމާރީ ހިންގުން
ހިޔާ ފްލެޓެއްގައި މީހަތަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީފި
 
އަނިޔާވި މީހާއަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި އަންނަނީ ފަރުވާދެމުން

ހުޅުމާލޭގެ ފޭސް ދޭއްގައި ހުންނަ ހިޔާ ޓަވަރުގެ ފްލެޓެއްގެ ތެރޭގައި މީހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާ ދީފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިޔާ ފްލެޓްގެ އެޗް 6 ގެ އެޕާޓްމެންޓެއްގައި މީހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީފައިވާކަމަށެވެ. އަނިޔާވެފައިވަނީ ދިވެހި ފިރިހެނަކަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި އެ މީހާއަށް އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

Advertisement

ނަމަވެސް އެ މީހާއަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ ތަފްސީލެއް ހާމަކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި މީހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީފައި ވާއިރު، އައްޑޫގައި ސިލްސިލާ މާރާމާރީތަކެއް ހިންގަން ފެށުމުން ފުލުހުން ވަނީ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް އައްޑޫގައި ފަށައިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް