ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 11:07
އާސެނަލް ކުޅުންތެރިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާ ފާޅުކުރަނީ
އާސެނަލް ކުޅުންތެރިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އާސެނަލް
އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކަށް ޓީމުގައި ދެމިހުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއްނެތް: އާޓެޓާ
 
ރަމްސްޑޭލް ވިއްކާލަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް ކޯޗު ޖަވާބުދިން

އާސެނަލްގެ އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކަށް ޓީމުގައި އަބަދު ދެމިހުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންނުދެވޭނެ ކަމަށް ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

Advertisement

އާޓެޓާ މިހެން ބުނީ އެ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު އާރޮން ރަމްސްޑޭލް ވިއްކާލަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިން ސުވާލު ކުރުމުންނެވެ.

އޭނާ މި ކުލަބުގައި އަހަރުމެންނާއެކު ހުރުމަކީ އަހަރެން އެދޭގޮތް. އެކަމަކު އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކު އަންނަ ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާގައި ނުވިއްކާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނުދެވޭނެ. އަދި އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކު ތިން އަހަރު ވަންދެން މި ޓީމުގައި ހުންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ވެސް ނުދެވޭނެ
އާޓެޓާ

އޭނާ އަދި ބުނީ އާސެނަލްގައި މިދިޔަ ސީޒަނުގައި މޮޅަށް ކުޅުނު ކީޕަރުގެ ފޯމް މި ސީޒަނުގައި ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. ރަމްސްޑޭލް މިވަގުތު އިންނަނީ ގިނައިން ބެންޗުގަ އެވެ. އޭނާގެ ބަދަލުގައި އެއްވަނަ ކީޕަރުކަން ކުރަނީ ރާޔާ އެވެ. އޭނާ ދަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް