ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 05:58
އިސްރާއިލްގެ ވައިގެ ހަމަލާތައް ޣައްޒާގެ ރަފާހްއަށް
އިސްރާއިލްގެ ވައިގެ ހަމަލާތައް ޣައްޒާގެ ރަފާހްއަށް
ރޮއިޓާސް
ޣައްޒާއިން މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތް ކެނޑުން
ޣައްޒާއަށް އިސްރާއީލުން ދެމުންދާ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކާއެކު ޣައްޒާގެ ބޮޑު ބަޔަކުން މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިއްޖެ
 
ޣައްޒާގެ 75 އިންސައްތަ މީހުންގެ ގެދޮރު ވަނީ ގެއްލިފައި

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ދެމުންދާ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކާއެކު ޣައްޒާ އިން އަނެއްކާވެސް މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިއްޖެއެވެ.

މިއީ އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ހަމަލާތައްދޭން ފެށިފަހުން ޣައްޒާއިން މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑުނު ތިން ވަނަ ފަހަރެވެ. ޣައްޒާއަށް މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިކަމުގައިވާ ޕަލްޓެލް އިން ބުނެފައިވަނީ ޣައްޒާއިން އެއްކޮށް ކަހަލަ ގޮތަކަށް މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތާއި އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިފައިވާކަމަށެވެ.

ސައިބަރ ސެކިޔުރިޓީ ވޮޗް ޑޯގް ނެޓް ބްލޮކްސް އިންވެސް ވަނީ ޣައްޒާއިން އެއްކޮށް ކަހަލަ ގޮތަކަށް އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިފައިވާކަމަށެވެ. އެއާއެކު ގިނަ ބަޔަކަށް މުވާސަލާތު ކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތައް ކުރިމަތިވާނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ހަމާސް އިން އިސްރާއީލަށް ދިން ކުއްލި ވަރުގަދަ ހަމަލާއަށްފަހު އިސްރާއީލުން އަންނަނީ ޣައްޒާއަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދެމުންނެވެ. ދެ ފަރާތުން ވި އެއްބަސްވުމާއެކު ހަމަލާތައް ބަދަލުކުރުން 7 ދުވަހަށް މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު އަލުން ހަމަލާތައް ދޭން ފަށާފައިވަނީ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭގެފަހުން އިސްރާއީލުން އަންނަނީ ކުރިޔަށްވުރެ ހަމަލާތައް ވަރުގަދަކުރަމުންނެވެ.

މުޅި ޣައްޒާގެ އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ އެއްކޮށް އިސްރާއީލުން އަންނަނީ ހަލާކުކުރަމުންނެވެ.

މިހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ އެންމެ މަދުވެގެން 15،899 މީހުންގެ ފުރާނަ ގެއްލިފައިވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އަނެއްކޮޅުން 2.3 މިލިއަން މީހުން ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ޣައްޒާގެ 75 އިންސައްތަ މީހުންގެ ގެދޮރު ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
"ޢުމުރުން އެންމެ 5 އަހަރުގެ ކުއްޖާވެސް އިޚްތިޔާރު ކުރަނީ މަރު": އެމެރިކާގެ ޟަމީރަށް އަސަރު ކުރާނީ ކިހާ ވަރަކުންބާ؟
ޣައްޒާ ހަނގުރާމަ ރަމަޟާން މަހު ވެސް މެދުކަނޑާލާނީ ރަހީނުން ދޫކުރުމަށް އެއްބަސްވާނަމަ: ބައިޑެން
"ދިރިއުޅުން 180 ޑިގްރީއަށް އެނބުރިއްޖެ...އެކަމަކު ބުނަން، އަހަރެމެންނަކީ ފަލަސްޠީނުގެ އަންހެނުން"
އދން ޣައްޒާއަށް އެންމެ ފަހުން ކާބޯތަކެތީގެ އެހީ ފޮނުވުނު ފަހުން މަހަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ
ޣައްޒާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ހިޒްބުالله އާއެކު ކުރާ ހަނގުރާމައަށް ބުރޫނާރާނެ: ގަލަންޓް
ޣައްޒާއަށް ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭގެ ވެރިޔާ ދެއްވައިފި
ކާބޯތަކެއްޗާއި ފެން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މިދުނިޔެ ދޫކުރި ދެ މަހުގެ ފައްތޫހުގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ ކާކު؟
ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތަކަށް އިސްރާއީލްގެ ވަފުދެއް ގަތަރަށް ފޮނުވަން ނަތަންޔާހޫ އެއްބަސްވެއްޖެ