ކ. މާލެ
|
4 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 16:53
އައްޑޫ ސިޓީން އަތުލައިގަތް މަސްތުވާތަކެތި
އައްޑޫ ސިޓީން އަތުލައިގަތް މަސްތުވާތަކެތި
ޕޮލިސް މީޑިޔާ
މަސްތުވާތަކެތި އަތުަލައިގަތުން
އައްޑުއަށް އެތެރެކުރި ބައިކިލޯއަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި
 
މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ 33 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް
 
އޭނާ ހައްޔަރު ކުރީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ 1:55 ކަންހާއިރު ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން

ވައިގެ މަގުން އައްޑޫ ސިޓީއަށް އެތެރެކުރި ބައިކިލޯއަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފިއެވެ.

ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 33 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ 1:55 ކަންހާއިރު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި، ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޖެއްސި ޑޮމެސްޓިކް ފްލައިޓުން ގަމަށް އައި ވަގުތު އެއާޕޯޓުން ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މި އޮޕަރޭޝަނަކީ އައްޑޫ ސިޓީގައި ގާއިމުވެ ތިބޭ ނާކޮޓިކްސް އިންޓެލިޖެންސްގެ ފުލުހުންނާއި ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ފުލުހުން ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. ފުލުހުން އަތުލައުގަތް މީހާ ހައްޔަރުކޮށް ބަލައިފާސްކުރި އިރު މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއްހުރި ބޮޑު ރަބަރު ޕެކެޓެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި މީހާ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން 15 ދުވަހަށް ބަންދުކުރުމަށް ކޯޓުން ވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ.

މި މައްސަލަ އައްޑޫ ސިޓީ ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ 400 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލައިފި
މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަންތަކެއްގައި ހައްޔަރުކުރި ތިން މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
ގައްދޫގައި ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ ހުރިހާ ރަށްތަކެއްގައި ކަރަންޓު ނެތްތާ ގަޑިއެއްހާއިރު ފަހުން ކަރަންޓު ދީފި
އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ މީދޫ ބްރިޖާއި ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު އަދި ސީޕްލޭން ހަބެއް ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ތެރޭގައި ފަށާނެ
އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫ އާއި ހުޅުދޫމީދޫ ގުޅުވައިދޭ ބްރިޖު މަޝްރޫޢުގެ ޕްރިލިމިނަރީ ޑިޒައިން އަދި ސަރވޭގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް މާލެ އަންނަން ނުޖެހޭނެ ފެންވަރަށް އައްޑޫގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކުރާނަން: ރައީސް
އައްޑޫ ސިޓީގެ މިސްކިތްތައް ތަރައްގީކުރަން 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ