ކ. މާލެ
|
4 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 11:05
ސ ހުޅުދޫ އިރަމާގޭ ހުސައިން ޒައިދާން އަލީއާއި، ސ ހިތަދޫ އެބީވިލާ އަލީ އަކްރަމް
ސ ހުޅުދޫ އިރަމާގޭ ހުސައިން ޒައިދާން އަލީއާއި، ސ ހިތަދޫ އެބީވިލާ އަލީ އަކްރަމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ވަގު ޑޮލަރު ދިނުން
ވަގު ޑޮލަރު ދީގެން ގަތް އަގޮބޮޑު ފޯނުތައް ގެންގުޅުމުން މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ ދައުވާ
 
ދެ ފޯނުގެ ޖުމުލަ އަގަށްވާ 2990 އެމެރިކާ ޑޮލަރު އެމީހުން ވަނީ ސައްޙަ ނޫން ނޫޓުން ދައްކާފައި
 
އެމީހުންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން 3 ދައުވާއެއް ކޮށްފައިވޭ
 
ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދާ އަތުގައި ބެހެއްޓުމަކީވެސް މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަށް ފެތޭ ކަމެއް

ސައްޙަ ނޫން ޑޮލަރު ދީގެން އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތަކެއް ގަތް މައްސަލައިގައި ދެމީހެއްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތައް މަދަނީ މިންގަނޑުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ދައުވާކޮށްފައިވަނީ ސ ހުޅުދޫ އިރަމާގޭ ހުސައިން ޒައިދާން އަލީއާއި ސ ހިތަދޫ އެބީވިލާ އަލީ އަކްރަމްގެ މައްޗަށެވެ.

އެމީހުންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން 3 ދައުވާއެއް ކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ އެނގިހުރެ ސައްޙަ ނޫން ލިއުމެއް ދިނުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ، މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އަދި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، އެމީހުން ފިހާރައަކުން ޑެލިވަރީ ކޮށްދިން އައިފޯން 14 ޕްރޯ (256 ޖީބީ) ގެ ދެ ފޯނަށް ސައްޙަ ނޫން ޑޮލަރު ދައްކާފައިވާކަމަށެވެ. އެއީ 100 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ 29 ނޫޓެވެ. އެގޮތުން ދެ ފޯނުގެ ޖުމުލަ އަގަށްވާ 2990 އެމެރިކާ ޑޮލަރު އެމީހުން ވަނީ ސައްޙަ ނޫން ނޫޓުން ދައްކާފައެވެ.

އެކަން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ ލިއުންތައް ދައުލަތުން ކިތާބީ ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށައަޅާފައިވެއެވެ.

ދައުލަތުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެމީހުން މި ކުށް ކޮށްފައިވަނީ ރާވައިގެން، ނުހަނު އިންތިޒާމުވެގެންނެވެ. އަދި ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖުތަކުން އެމީހުން ދެނެގަނެވިފައިވެސް ވެއެވެ.

Advertisement

ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދާ އަތުގައި ބެހެއްޓުމަކީވެސް މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަށް ފެތޭ ކަމެއްކަމަށެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ދިފާއުން ދައުވާއަށް ޖަވާބުދާރީ ވެފައިވާއިރު، އެމީހުން ވަނީ ދައުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފައެވެ. އެއީ ދުވަހަކުވެސް ކުރި ކަމެއް ނޫންކަމަށް ދައުވާލިބޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އަކްރަމް ވަނީ ދިފާއުގައި ހެކިވެސް ހުށައަޅަން ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މި އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުން ހެކި ހާމަކޮށްފައިވާއިރު، 5 ޝަފަހީ ހެކިންނާއި، ކިތާބީ ހެކިތައް ދައުލަތުން ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ.

ދައުލަތުން ހުށައަޅާފައިވާ ހެކިތަކަށް ބައްލަވައި، މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ ހުސައިން ފާއިޒް ރަޝާދު ވަނީ މި މައްސަލައިގައި އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކަކީ މަދަނީ މިންގަނޑުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ދައުވާތަކެއްކަމަށް ނިންމަވާފައެވެ.

ގާޒީ ވަނީ ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުންތަކަށްވެސް ފުރުސަތު ދެއްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
50%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް