ކ. މާލެ
|
4 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 05:50
އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރަށް ވާދަކުރައްވާ 3 ކެންޑިޑޭޓުން
އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރަށް ވާދަކުރައްވާ 3 ކެންޑިޑޭޓުން
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ކަމަށް ތިން މެންބަރަކު ވާދަކުރައްވަނީ
 
އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރުގެ މަގާމު ހުސްވެފައިވަނީ އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މެންބަރު ލީޑަރަށް އިންތިޚާބު ކުރެއްވުމުން
 
މި އިންތިޚާބު އޮންނާނީ 5 ޑިސެމްބަރުގައި

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ކަމަށް ތިން ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފިއެވެ.

އެމްޑީޕީ ޕީޖީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރެއް އައްޔަން ކުރަން އިންތިޚާބު ބާއްވަނީ ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް ހުންނެވި މުޙައްމަދު އަސްލަމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތުމުން ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރަކަށް ހުންނެވި ހުސައިން މުހައްމަދު ރަޝީދު (ބިގޭ) ޕީޖީ ލީޑަރަށް އިންތިޚާބު ކުރުމުން އެ މަގާމު ހުސްވެފައިވާތީއެވެ. ހުސްވެފައިވާ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އެމްޑީޕީން ހުޅުވާލީ މިދިޔަ ހަފުތާގެ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އެމްޑީޕީން ވަނީ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ކަމަށް ވާދަކުރައްވަން ނަން ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން މި މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވީ:

  1. ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 - ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު
  2. ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 - ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް
  3. ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 - ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ

އެމްޑީޕީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ހުސްވެފައިވާ އެ ޕާޓީގެ ޕީޖީ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު އޮންނާނީ އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00 އިން ހަވީރު 16:00 އަށެވެ. މި އިންތިޚާބު ކުރިއަށްދާނީ، އެޕާޓީ އޮފީހުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފައިސާ ޗާޕުކުރުން ހުއްޓާލީ މި ސަރުކާރަކުން ނޫން، މިދިޔަ ސަރުކާރުން: އީސަ
ކަނޑުގެ މައްސަލައިގައި ލަފާދިން ޚަބީރުންނާއި ތައްޔާރުކުރި ލިޔުން ހާމަކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދިން ދުވަހު މަޖިލިސް ކައިރިއަށް ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއެކު ގޭންގުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންވެސް އެއްވި - ޕޮލިސް
ޗާގޯސް-ރާއްޖެ ކަނޑުގެ މައްސަލައަކީ އިސްތިއުނާފުނުކުރެވޭނެ މައްސަލައެއްކަން ސަރުކާރުން އިއުތިރާފުވެ ހެދީ ދޮގުކަން ހާމަވެއްޖެ - ޖީހާން
އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގައި ނެތް ނަމަ، ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފްލެޓްތައް ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަހައި ނިންމާލާނެ: ރޮޒައިނާ
މަހުން ނަގާ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރަން މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ، ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާނެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ނުކުރޭ - ރައީސް ޞާލިހް
ޕާޓީއަށް ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ދަތި ދަނޑިވަޅެއްގައި ކުރިއަށް ނުކުމެ، ތަރުތީބުކޮށްލުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނަން - ރައީސް ޞާލިޙު
'މިސްރާބު ހަމަ މަގަށް' ކެމްޕޭން ލޯންޗިންގ ޖަލްސާ މިރޭ