ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 21:44
މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް
މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް
މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް މެންބަރު ސަލީމް އިންތިހާބުކޮށްފި
 
ސަލީމް މަގާމަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 51 މެންބަރުންގެ ވޯޓުން
 
ސަލީމްއާ ވޯޓުގައި ވާދަ ކުރެއްވީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު
 
މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމުގެ މަގާމް ހުސްވެފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް، އީވާ އަބްދުﷲ އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން

މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމުގެ މަގާމަށް، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމު އިންތިޚާބު ކުރައްވައިފި އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ޖަލްސާގައި، ހުސްވެފައިވާ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް ކަމުގެ މަގާމަށް ސަލީމް އައްޔަނުކުރެއްވީ އެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 74 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 51 މެންބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ.

ސަލީމް އާ އެ ވޯޓުގައި ވާދަ ކުރެއްވީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު އެވެ. ޖާބިރަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 23 ވޯޓެވެ.

Advertisement

މެންބަރު ސަލީމު މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައިވާއިރު، އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީގެ ފަރާތުން މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސަކަށް ވާދަ ކުރައްވާނެ ބޭފުޅަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވި ވޯޓު ވެސް ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ ސަލީމެވެ.

އެ އިންތިޚާބުގައި ސަލީމް އަށް 26 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވި އިރު، ސަލީމް އާ ވާދަ ކުރެއްވި އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް އަށް 23 ވޯޓު، އަދި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރަށް 4 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް ކަމުގެ މަގާމް ހުސްވެފައިވަނީ އެ މަގާމުގައި ކުރިން ހުންނެވި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުންނެވެ. އީވާ އިސްތިއުފާދެއްވީ އޭނާގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ދެވަނަ މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި، އެ މައްސަލައިގައި ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަނުކުރާ ދާއިރާތަކުގެ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެމްޑީޕީން ތާއީދުކުރަނީ
ފައިސާ ޗާޕުކުރުން ހުއްޓާލީ މި ސަރުކާރަކުން ނޫން، މިދިޔަ ސަރުކާރުން: އީސަ
ކަނޑުގެ މައްސަލައިގައި ލަފާދިން ޚަބީރުންނާއި ތައްޔާރުކުރި ލިޔުން ހާމަކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
އިންތިހާބާ ގުޅޭ ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރައްވައިފި ނަމަ، ރައީސް ގާނޫނާ ޚިލާފުވެވަޑައިގެންނެވީ: ހިސާން
ރައީސްގެ ނުސީދާ ރައްދެއް: މަޖިލީހުގައި ތިބީ އަޅުންތަކެއް، އިންތިހާބު އޮންނާނީ 17 މާރިޗުގައި
ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތައް ފުއްދައި، ގައުމުގެ މިސްރާބު ހަމަމަގަށް އަޅުވަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި
އިންތިޚާބާއި ގުޅޭގޮތުން އީސީން އަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބެލުމަށް ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރަނީ
އިންތިޙާބުތައް ރޯދަ މަހު ނުބޭއްވޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހް ފާސްކޮށްފި