ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 11:09
މަޖިލިސް ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
މަޖިލިސް ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
މަޖިލީހުގެ ނާއިބްރައީސް އިންތިޚާބުކުރުން
މަޖިލީހުގެ ނާއިބްރައީސް އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ މިރޭ
 
އީވާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހެޅީ މަޖިލީހުގެ 50 މެންބަރުންގެ ސޮޔާއެކު
 
އީވާ އިސްތިއުފާ ދެއްވީ އާދިއްތަ ދުވަހު އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ގަރާރުގެ މައްސަލައިގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
 
ނާއިބްރައީސް އިންތިޚާބުކުރަން ބާއްވާ ޖަލްސާ އޮންނާނީ މިރޭ 8:30 ގައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބްރައީސް އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ މިރޭ ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ނާއިބްރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް މިރޭ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ، އެ މަގާމުން ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީއެވެ.

Advertisement

މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ނާއިބްރައީސް އީވާ މަޖިލީހުގެ ނާއިބްރައީސްކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާކަން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނު އަސާސީގެ 82 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ މަތިން ލިޔުމުން އަންގަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އީވާ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ އެ މަގާމުން އޭނާ ވަކިކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރުގެ މަސައްކަތް ދެން ކުރިއަށް ނުގެންދަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ގާނޫނު އަސާސީގެ 82 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަޖިލީހުގެ ނާއިބްރައީސް އިންތިހާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ މިރޭ 8:30 ގައި އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އަލުން ރީރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ 14ގައި ހުޅުވާލަނީ
އިންތިހާބު ބާއްވާ ދުވަސް ބަންދުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
އެމްޑީޕީއަށް މެޖޯރިޓީ ލިބުން ރައީސް މުއިއްޒަށްވެސް މުހިންމު - މެންބަރު ހަލީމް
ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމާއެކީ ފެއްޓެވީ، ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލައި، ޚުދުމުހްތާރު ވެރިކަމެއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް: ރައީސް ޞާލިޙް
މަޖިލިސް އިންތިހާބާއި ގުޅިގެން ނިމިފައި ހުރި ކަމަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ، ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް އިތުރު 3 ދުވަސްވަރު ދޭނެ - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި، ދެން އިންތިޚާބު އޮންނާނީ އެޕްރިލް 21ގައި
އިންތިޚާބު ލަސްކުރާ ގޮތަށް އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި
އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަނުކުރާ ދާއިރާތަކުގެ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެމްޑީޕީން ތާއީދުކުރަނީ